Mindre kvælstofudledning til havene i 2016

Der blev udledt mindre kvælstof til vandmiljøet i 2016 end året før. Det viser et rapportudkast til den såkaldte Novana-rapport fra Aarhus Universitet. Den endelige rapport forventes offentliggjort i slutningen af april.

Der blev udledt mindre kvælstof til kystområderne omkring Danmark i 2016 end i året før. Det viser et udkast til den Novana-rapport fra Aarhus Universitet, der hvert år tegner billedet af tilstanden i det danske vandmiljø.

I 2016 blev der udledt 62.400 tons kvælstof til de danske kystområder. Det er et fald i forhold til året før, hvor udledningen var på cirka 77.000 tons kvælstof.

- Det er meget glædeligt, at foreløbige tal fra Aarhus Universitet viser, at udledningen af kvælstof til havet er mindre i 2016, end den var i 2015. Vi skal hele tiden se kvælstoftallene over en periode af år, men det siger sig selv, at det er en kæmpe gevinst for miljøet, når kvælstoftallene falder, som vi også har håbet på fra regeringens side, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Aarhus Universitet opsummerer årligt resultaterne af det nationale overvågningsprogram, Novana. For udledning til havet bygger resultaterne primært på de målinger i vandløbene, som gennemføres af Miljøstyrelsen.

I rapportudkastet for 2016, som Aarhus Universitet har sendt til Miljøstyrelsen, beskrives den mængde kvælstof og fosfor, der løb til havet i 2016.
I 2015 var udledningen til havmiljøet cirka 77.000 tons kvælstof, hvilket var meget højt og blandt andet skyldtes stor nedbør i 2015. Foretages en normalisering i forhold til de varierende nedbørsmængder mellem årene, er tilførslen i kalenderåret 2016 opgjort til cirka 59.000 tons kvælstof. I de seneste fem år har den normaliserede kvælstofudledning været mellem 54.000-61.000 tons pr. år.

 

BL: Som forudset

Hos Bæredygtigt Landbrug er de ikke voldsomt overrasket over den nye prognose.

- Det havde vi jo forudset. Man behøver ikke at være hverken professor eller synsk for at vide, at nedbørsmængderne er det, der betyder noget for udledningstallene. Kun ét år i hele Danmarkshistorien var vådere end 2015, og derfor faldt udledningen selvfølgelig i det noget tørrere år 2016, siger Jørgen Evald Jensen, der er faglig direktør hos Bæredygtigt Landbrug.

- Til gengæld kan vi også allerede nu sige, at det igen går den anden vej, når vi næste år ser tallene for 2017, for sidste år var igen meget vådt, og det er vandmængderne, der styrer den samlede udledning, siger han.

Udkastet til den nye Novana-rapport er korrigeret for de analysefejl på laboratorierne, der tidligere er beskrevet af Miljøstyrelsen.

Læs også