Tjen penge med en ny, fleksibel miljøgodkendelse!

Hvis din miljøgodkendelse er mere end et par år gammel, er der gode chancer for, at en ny kan tjene sig selv ind på under et år og efterfølgende give en årlig gevinst, mener en rådgivningsvirksomhed.

Med en godkendelse efter de nye regler kan man fremover øge antallet af dyr og ændre på ind- og afgangsvægt uden at skulle søge om en ny godkendelse. Er godkendelsen tilstrækkelig fleksibel, kan man samtidig skifte dyretype, som det passer, fortæller Landboforeningen Limfjord, som mener, at der kan være store økonomiske fordele ved at skifte over til de nye regler. 
En miljøgodkendelse efter de gamle regler holder landmanden fast på et bestemt antal dyr indenfor hver enkelt dyretype. Samtidig er han bundet af ind- og afgangsvægt eller alder.
- For bare tre år siden var standardvægten for slagtesvin på 110 kilo. I dag vil de fleste slagterier have grise med en levende vægt på mindst 113 kilo. Det betyder, at mange producenter kommer i klemme mellem deres miljøtilladelse og slagteriernes efterspørgsel, mener Nina G. Ottesen, chefkonsulent Miljø.

Ny miljøgodkendelse

De rådgiver derfor i mange tilfælde til at man investerer i en ny miljøgodkendelse. Som eksempel på ovenstående kan nævnes slagtesvineproducenten med 2.500 stipladser. Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2015 med tilladelse til 10.000 producerede svin fra 31-110 kilo. 
Siden godkendelsen blev givet, er slagterierne begyndt at efterspørge 115 kilos grise. Samtidig er fodringseffektiviteten på ejendommen steget, og selvom afgangsvægten øges, kan der produceres 10.200 slagtesvin om året på samme antal stipladser uden at overskride dyrevelfærdsloven. Ejendommen får nu en godkendelse efter de nye regler og kan således producere 10.200 slagtesvin årligt på 115 kilo. 
Hvis der tages højde for ændringer i foderenheder pr. kilo tilvækst, kødprocent og antal døde eller kasserede grise, vil dækningsbidraget for produktionen øges med cirka 73.000 kroner om året. 
- De samlede udgifter til konsulent og kommune vil typisk ligge på 60.000 - 80.000 kroner., og godkendelsen kan altså have tjent sig selv ind på et år, siger Nina G. Ottesen, chefkonsulent Miljø.
Som ekstra bonus følger der fleksibilitet med den nye godkendelse sådan, at produktionen uden en ny godkendelse fremover kan tilpasses ændringer i efterspørgslen fra slagterierne.

Pengene tjenes hurtigt ind

For malkekvægsbesætninger kan en lignende beregning laves, hvor antallet af kvier reduceres, og antallet af malkekøer øges. Også her kan der ligge store økonomiske fordele, og selv om udgiften til en godkendelse i første omgang ser afskrækkende ud, kan en optimering altså medføre forøgelse af dækningsbidraget og derfor hurtigt betale sig selv ind igen, oplever Landboforeningen Limfjord.
 

Læs også