Vil holde tidligere minkansatte i landbruget

Jobportalen jobstafet.dk sætter nu ind med en fokuseret indsats for, at tidligere ansatte i minkbranchen får et nyt og godt job. Specielt svineproducenter har vist stor interesse for den kvalificerede arbejdskraft. Men der er også andre steder, hvor de tidligere minkarbejdere har fået foden indenfor.

Regeringens beslutning om en de facto-nedlukning af minkbranchen i Danmark har ikke kun givet personlige udfordringer for de landmænd, der har ernæret sig ved minkavl i Danmark. Det gælder også for de ansatte i industrien, der ved tidspunktet for nedlukningen udgjorde op mod 6.000 mennesker, ifølge Fagforbundet 3F.

Men selv om der ikke længere er mink at fodre og bure at se til, er der stadig arbejde at få for de tidligere minkansatte - også i dansk landbrug.

Jobstafet.dk, der er Danmarks største formidler af jobs i landbruget, sætter nu ekstra fokus på at matche de tidligere mink-arbejdere med andre arbejdsgivere i landbruget.

- Vi ser det som vores helt naturlige ansvar at træde til og hjælpe landbruget i den svære situation. Vores rolle er at matche de mange dygtige medarbejdere, der gerne vil bruge deres kompetencer og erfaringer, med nye arbejdsgivere inden for landbruget, fortæller Christina Libach Bentzen. Hun er HR-konsulent og projektleder på jobstafet.dk, som er ejet af LandboUngdom.

Jobstafet.dk har oprettet en sektion på sin hjemmeside, der er målrettet nye arbejdsgivere til tidligere mink-arbejdere. Samtidig kan man nu som jobsøgende i sit CV sætte flue-ben ved »Minkerfaring«, hvilket optimerer sammenkoblingen mellem tidligere mink-arbejdere og deres kommende arbejdsgiver.

Jobstafet.dk vil desuden henvende sig til interesseorganisationer inden for minkbranchen med budskabet om at henvise tidligere minkarbejdere til platformen.

Svineproducenter får glæde af tidligere mink-arbejdere

Ifølge Danmarks Statistik var der lige under 3.000 medarbejdere i minkbranchen, der var direkte beskæftiget på minkfarmene. HR-konsulenterne på jobstafet.dk oplever, at specielt én produktionsgren inden for landbruget er interesseret i kompetencerne hos tidligere mink-arbejdere.

- Vi ser, at de tidligere minkmedarbejdere er særligt attraktive for svineproducenter – også selvom de aldrig har passet svin. Arbejdsfliden, strukturen og kompetencerne fra arbejdet på en minkfarm kan i høj grad genbruges i en svinestald, så vi opfordrer både danske og udenlandske medarbejdere til at holde modet oppe og se muligheder, siger Christina Libach Bentzen.

Aflivningen af samtlige danske mink betyder ifølge Fagbladet 3F, at samlet set 6.000 mennesker kommer til at miste deres job.

Håber at holde på folk

Og der er reelle muligheder for de tidligere ansatte på minkfarmene for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet via et landbrugsjob, mener formand for Holstebro-Struer Landboforening, Kristian Gade.

- Nu skal de lige have lov til at finde sig selv. Mange af dem går og gør rent på minkfarmene, og så håber vi, at vi kan fastholde dem i vores erhverv, siger han til Folkebladet Lemvig. 

Ifølge Kristian Gade er det vigtigt for landbruget at gøre sig selv attraktive i forhold til de mulige tilknytning af arbejdskraft fra minkerhvervet.

- Bare det, at de har passet dyr før, gør jo, at de ved, hvordan den slags fungerer. Så vi skal gøre svine- og kvægbranchen interessant for dem, siger Kristian Gade.

Har ansat to – den tredje er på vej

Det er ikke kun på animalske landbrugsbedrifter, at tidligere minkansatte kan finde, eller har fundet en levevej efter lukningen. Virksomheden Danish Marine Protein, der ligger i Skive, har ansat to tidligere minkasatte, og er på vej til at ansatte en tredje, fortæller Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel, der ejer fabrikken, som blandt andet forarbejder søstjerne til proteinfoder til husdyr.

Og her har man kun været glade for at kunne trække på de tidligere minkansattes kompetencer.

- De forstår jo produktet, ved hvad de har med at gøre, ved hvordan man behandler det, og hvordan man ikke behandler det. Så det er jo en mangeårig opbygning af viden, som vi kommer i position til, og som vi heldigvis kan få noget godt ud af, siger Steen Bitsch.

Oppe på 24-timers drift

Og der er god ræson i at hente tidligere ansatte fra industrien over til proteinfabrikken, der er begyndt at aftage restprodukter fra fiskeindustrien, der tidligere blev brugt i netop minkbranchen.

- De restprodukter, der var fra fiskeindustrien, som typisk gik til minkindustrier, er blevet ledige på markedet. Så dem har vi også fået sat nogle i gang med. Så nu kører vi faktisk 24-timers drift, både med søstjerner, men også med rester fra fiskeindustrien.

Fabrikkens kerneydelse er at udvinde protein af indfangede søstjerner fra Limfjorden, og bruge dem til dyrefoder og diverse andre formål.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66
 

Læs også