Minkopgravninger: Lugten ikke så slem som frygtet

Fødevareminister Rasmus Prehn beklagede igen forløbet omkring nedgravningen af 1300 tons døde mink, da Fødevarestyrelsen gik i gang med at grave døde mink op tidligt torsdag morgen.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) glædede sig over, at man var kommet i gang med at fjerne mink fra graven ved Nørre Felding.

Kl. 04.00 Kristi Himmelfarts morgen begyndte de at grave i det militære øvelsesterræn ved Nøre Felding udenfor Holstebro. Ordren var klar - begynd at grave de første af 13.000 døde mink opaf massegravene der og i Kølvrå ved Karup.

Foruden den danske verdenspresse var fødevareminister Rasmus Prehn mødt op, og han benyttede lejligheden til endnu en gang at beklage det uskønne forløb omkring minkaflivningerne.

- Det er jo en ekstraordinær situation, vi har været i, hvor der skete en voldsom nedgravning, uden at kommunikationen til borgere og byråd har været optimal. Der var en situation, hvor det skabte stor utryghed lige op til jul, og derfor var vi nødt til at håndtere det her på en bedre m¨de, og det har vi så prøvet på at gøre, siger fødevareministeren. 

 

Der har været udtrykt frygt for en fæl stank fra de opgravede døde mink, men bedømt på den lugt, man blev mødt af torsdag, er der tale om en lugt, der kan fornemmes, men ikke nær så fæl som frygtet, vurdere vi fra Effekivt Landbrug. 

Meget mere om minkopgravningerne i Effektivt Landbrug lørdag. 

Læs også