Manglende hjemmel kom bag på politichef

Selv om det blev gjort klart for flere styrelser den 5. november 2020, at der ikke var hjemmel til at forlange mink aflivet i den såkaldte zone 3, var man ikke klar over det hos politiet før to dage senere.

Der er ingen afhøringer i Minkkommissionen i Byretten ved Frederiksberg i den kommende uge. Næste afhøring finder sted den 20. januar. Arkivfoto

Den 5. november 2020 blev der afholdt møde i den nationale operative stab, også kendt som NOST’en. Ved mødet, hvor rigspolitichef Torkild Fogde sad for bordenden, fortalte han, at det skulle gå stærkt med at få aflivet mink, særligt i Nordjylland.

- Regeringen har besluttet at slå alle mink ihjel, og nu over tager vi operationen, startede Fogde med at sige, ifølge tidligere vidner ved Minkkommissionen.

Ved mødet deltog også chef for NOST’en, politiinspektør Uffe Stormly, og veterinærchef i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen. Larsen oplyste, at der ikke var hjemmel til at forlange mink i zone 3, hvilket vil sige udenfor Nord- og Midtjylland, aflivet.

»Der skal arbejdes på en hjemmel til, at alle dyr, inklusive avlsdyr aflives«, fremgår det af et referat fra mødet, der tidligere er blevet vist frem i Minkkommissionen.

Men det skulle ikke have nogen praktisk betydning, mente Stormly ifølge referatet.

»Uffe Stormly oplyste, at lovgivningen, der hjemler aflivning af alle mink, endnu ikke er på plads, men at operationen fortsætter, medmindre der bliver meldt andet ud«, fremgik det af referatet.

Gik ikke videre med sin viden

Sent torsdag blev vicepolitiinspektør Bo Samson afhørt i Minkkommissionen specifikt omkring action cards, og her kom der nyt frem om, hvad der skete i dagene efter mødet.

For Samson kunne fortælle udspørger Jakob Lund Poulsen, at Stormly ikke gik videre med sin viden til Samson. Han fik således ikke nogen tilbagemelding fra mødet.

Den manglende viden om gyldigheden for at kræve mink aflivet udenfor Nord- og Midtjylland var medvirkende til, at politielever fra et såkaldt callcenter lørdag den 7. november ringede rundt til minkavlere i hele landet og meddelte dem, uden lovhjemmel, at deres mink inklusiv avlsdyr skulle aflives.

I Minkkommissionen tilkendegav Bo Samson, at den manglende legalitet for politiets fremgangsmåde var kommet bag på ham, da han fik besked om det fra Fødevarestyrelsen.

- Jeg får svar den 7. november om aftenen fra Fødevarestyrelsen om, at der ikke er lovhjemmel til det. Derfor skriver jeg ud til de regionale stabe, at der ikke er lovhjemmel til det.

- Det er selvsagt, at da jeg får den besked fra Fødevarestyrelsens folk, så bliver jeg meget overrasket, sagde Bo Samson.

Nægter lovbrud

Først lørdag kl. 19.40 kom oplysningen videre i systemet. Det skete, da Samson sendte en e-mail rundt til forskellige stabe i politiet. Bagefter orienterede han Stormly om videresendelsen af oplysningerne.

Samson pointerede under sin afhøring, at den manglende hjemmel ikke betød, at politiet begik lovbrud.

- Der er jo ikke lov til at tiltvinge sig adgang, sagde Bo Samson i relation til zone 3.

- Ikke medmindre man bryder loven, udbrød udspørger Jakob Lund Poulsen.

- Men det gør man jo ikke, svarede Bo Samson.

Var ikke med på action card

Minkkommissionens undersøgelse af politiets brug af action cards har taget udgangspunkt i den advokatundersøgelse, der i 2021 blev udarbejdet om sagen på bestilling af Folketinget.

I advokatundersøgelsen blev følgende om selve udarbejdelsen af det omtalte action card konkluderet:

»Det anvendte action card Nr. 1 blev forfattet af den underordnede medarbejder P4 i politiet, som den 6. november 2020 kl. 13.02 sendte et udkast til et action card Nr. 1 til en overordnet kollega« står der at læse i advokatundersøgelsen, der er lavet af advokat Claus Guldager.

Han konkluderede samtidig, at talepapiret ikke var godkendt eller på anden måde kvalitetssikret rent juridisk, og det er i strid med politiets interne retningslinjer.

Under sin afhøring slog Bo Samson fast, at han ikke er den omtalte P4.

- Det ligger normalt ikke hos mig. Det vil ligge mellem Uffe Stormly og sektionslederen, sagde Bo Samson.

Ved du, hvem der har været pennefører?

- Det specifikke action card er – som jeg forstår det – blevet til af vores juridiske sektionsleder, en medarbejder i sektionen og Uffe Stormly, fortalte han videre.

Den juridiske sektionsleder hedder Birgitte Buch. Hun skal senere afhøres i Kommissionen, på samme måde som Uffe Stormly.

Stormly i stormvejr?

Uffe Stormly er tidligere blevet afhørt i Minkkommissionen. Her var der ikke fokus på action cards, men i stedet på den operative plan, som man i NOST’en begyndte at udarbejde, allerede inden det blev bestemt af regeringen den 3. november, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Planen fra NOST’en blev fremlagt på mødet i regeringens koordinationsudvalg, og da han blev afhørt i sin tid, fortalte Stormly, at scenariet om aflivning var det eneste, man arbejdede ud fra.

»Aflivningen af minkene skal i videst muligt omfang ske i samarbejde med minkfarmene, men der må ikke ske en tidsmæssig forsinkelse på baggrund af manglende samarbejde mellem myndighederne og ejerne af farmene«, stod der i planen.

Men det var ifølge Stormly mere udtryk for rettidig omhu.

- Det er jo et udkast, så vi er nødt til at beskrive, hvordan tingene er, hvis den bliver truffet, sagde han ved den lejlighed.

Siden det blev politisk bestemt også at undersøge action card-sagen, er Uffe Stormly som nævnt blevet genindkaldt til afhøring i Minkkommisionen. Stormly er blandt de næste, der skal afhøres i Minkkommissionen. Det sker den 20. januar.

Pause i afhøringerne

Inden udgangen af januar er det planen, at Minkkommissionen skal afhøre 11 personer. Ni af de afhørte er enten fra politiet, Fødevarestyrelsen, erhvervs- eller justitsministeren, men den 27. januar skal kommissionen for første gang høre forklaringer fra den anden side af sagen.

Her skal formand for Danske Minkavlere og bestyrelsesformand i Kopenhagen Fur, Tage Pedersen, afhøres, samt Sander Jacobsen fra Kopenhagen Fur. De er de to eneste, der ikke har en juridisk bisidder med til afhøringerne.

Selve rapporterne, hvor Minkkommissionen vil belyse minksagen fra et juridisk udgangspunkt, er udsat, og forventes først offentliggjort i juni måned i år.

I første omgang var det meningen, at rapporten skulle offentliggøres i april måned, men på grund af, at afhøringerne har taget længere tid end forventet, når kommissionen ikke at blive færdig til tiden.

Læs også