Så meget forventes det, at minksagen har kostet det offentlige

Danmarks Statistik offentliggør ny analyse, som indikerer, hvad det offentlige i alt kan komme til at betale for minksagen.

Den nuværende fordeling af økonomisk kompensation. Her er endnu ikke medregnet fremtidige udgifter - herunder udgifter mellem 10,7 og 13,9 milliarder kroner. Grafik: Danmarks Statistik

De direkte offentlige covid-19-relaterede udgifter til fra første kvartal 2020 til første kvartal 2022 udgør i alt 119,8 milliarder kroner.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

På baggrund af tal fra rapporten forventes det, at der sammenlagt vil være udgifter til minkskandalen for mellem 16,3 og 18,5 milliarder kroner. 

Flere udbetalinger på vej

I perioden er regnskabsført udbetalinger til minkavlere på 4,9 milliarder kroner. Udbetalingen sker efter det blev besluttet, at alle mink på danske minkfarme inklusive avlsdyr – skulle slås ned. 

På baggrund heraf er der udbetalinger i form af økonomisk erstatning, kompensation og tempobonus til minkavlere og følgeerhverv. I forbindelse med opgravning af mink og håndtering af Covid-19-smitte i mink har der desuden været udgifter for 720 millioner kroner.

På trods af, at covid-19 ikke længere anses som værende en samfundskritisk sygdom, er der fortsat fremtidige udgifter. Der forventes yderligere udbetalinger til minkavlere på mellem 10,7 og 13,9 milliarder kroner.

Sådan fordeler udgifterne sig

Udgifter til sundhed udgør 28 procent af udgifterne, mens økonomisk kompensation udgør 68 procent, og målrettede initiativer udgør de resterende fire procent.

I alt er 81,5 milliarder kroner brugt på økonomisk kompensation, som er bevilget gennem generelle eller branchespecifikke kompensationsordninger.

Slutafregningen af kompensationsordningerne er endnu ikke endelig. Når den er endelig, kan det fortsat påvirke de totale direkte og identificerbare Covid-19-relaterede udgifter.

Analysens hovedkonklusioner:

  • 33,7 milliarder kroner af de direkte udgifter relaterer sig til sundhedsområdet. Sundhedsudgifterne afspejler brug af værnemidler, test- og vaccinationsindsatsen samt behandling. Testindsatsen har medført udgifter på 17,8 milliarder kroner. Udgifter til behandling af Covid-19-patienter udgør 1,7 milliarder kroner. De resterende udgifter dækker over indkøb af værnemidler for 5,5 milliarder kroner og vaccinationsindsatsen 6,4 milliarder kroner.

  • 81,5 milliarder kroner er brugt på økonomisk kompensation, som er bevilget gennem generelle eller branchespecifikke kompensationsordninger.

  • Udover økonomisk kompensation er der brugt 4,6 milliarder kroner på en række målrettede initiativer til både specifikke brancher og på socialområdet.

  • I forhold til den tidligere opgørelse, der dækkede perioden til og med andet kvartal 2021, fordeler udgifterne på tværs af sundhed, økonomisk kompensation og målrettede initiativer sig i denne opgørelse med en større andel på sundhed - 28 procent i stedet for 23 procent.

Læs også