Bæredygtigt Landbrug sagsøger staten i minksagen

Påbuddet om aflivning af alle mink i Danmark er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og det bør prøves ved en domstol, forklarer chefjurist.

Bæredygtigt Landbrugs mink-retssag skal afklare, hvorvidt berøvelse af borgernes ejendom uden lovhjemmel er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Foto: Brian Langballe Kristensen Ifølge Bæredygtigt Landbrugs adm. direktør Steen-Flemming Stevns Elmarlund skal mink-retssagen statuere et eksempel over for de offentlige myndigheder. Pressefoto

Fødevarestyrelsens påbud om aflivning af samtlige mink i Danmark fra den 6. november 2020 er ulovligt og udgør samtidig en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det mener interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der netop har stævnet Fødevarestyrelsen på vegne af tre (nu tidligere) minkavlere.

- Det er velkendt i offentligheden, at påbuddet var ugyldigt på grund af manglende lovhjemmel. Mindre velkendt er det, at indgrebet formentlig udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, forklarer Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz om sagsanlægget.

Indgreb var ulovligt

Chefjuristen uddyber, at Bæredygtigt Landbrugs mink-retssag skal afklare, hvorvidt berøvelse af borgernes ejendom uden lovhjemmel er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 1. tillægsprotokol, artikel 1, om respekt for ejendomsretten.

- Den omstændighed, at Folketinget efter det ulovlige indgreb etablerer et lovgrundlag, ændrer ikke på, at indgreb i ejendomsretten efter menneskerettighederne kræver hjemmel på tidspunktet, hvor påbuddet udstedes eller skal efterleves, forklarer han.

Udelukker ikke at sigte højere

Hvis retten giver Bæredygtigt Landbrug medhold i, at Fødevarestyrelsens påbud udgør en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, skal retten tage stilling til en symbolsk godtgørelse på tre gange 17.000 kroner.

- Minkkommissionen fastslår, at statsminister Mette Frederiksens instruks på pressemødet den 4. november 2020 var groft vildledende og klart ulovlig. Afhængig af retssagens forløb kan det ikke udelukkes, at det endelige juridiske ansvar for overtrædelsen af menneskerettighederne ender i Statsministeriet, fortæller Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrug stævner dog foreløbig Fødevarestyrelsen, idet det formelt er Fødevarestyrelsen, der udsendte påbuddet om aflivning.

- Aldrig igen

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs adm. direktør Steen-Flemming Stevns Elmarlund skal mink-retssagen statuere et eksempel, så offentlige myndigheder fremover ikke tilsidesætter lov eller menneskerettigheder:

- Aldrig igen skal et helt erhverv kunne nedlægges, uden at lovgrundlaget er gennemtænkt, siger direktøren.

Læs også