Marker skal omdannes til natur med klimaeffekt

Med en bevilling på 329 millioner kroner kan Naturstyrelsen nu begynde at gennemføre klima-lavbundsprojekter, som skal bidrage til at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsjorde.

Naturstyrelsen har modtaget 329 millioner kroner til at gennemføre klima-lavbundsprojekter, som skal bidrage til at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsjorde. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
Naturstyrelsen har modtaget 329 millioner kroner til at gennemføre klima-lavbundsprojekter, som skal bidrage til at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsjorde. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Udledningen af skadelige drivhusgasser skal reduceres med 70 procent frem mod 2030. En del af løsning er udtagning af lavbundsjorde, som sker ved at drænede landbrugsarealer tages ud af drift, og vandstanden hæves på arealerne. Til den opgave har Naturstyrelsen modtaget 329 millioner kroner og arbejdet med at finde egnede arealer går i gang med det samme.

Ifølge Naturstyrelsen er indsatsen helt frivillig for de danske landmænd. Mange af de jorde som kan udtages, er svære at opretholde en dyrkning på, netop fordi de er tørveholdige og ligger lavt, så det er også en god mulighed for landbruget at komme af med de »dårlige« jorde.

Indsats i to spor

Indsatsen fordeler sig i flere spor. Naturstyrelsen står for en projektordning, hvor indsatsen med at finde egnede lavbundsjorde til udtagning går i gang med det samme. Derudover bliver der oprettet en ny tilskudsordning under Miljøstyrelsen, hvor kommuner, lodsejere og fonde kan søge om tilskud. Ordningerne vil supplere Landbrugsstyrelsens eksisterende lavbundsordning, som opretholdes som hidtil. Endelig er der afsat midler til at udvikle et nationalt potentiale- og screeningskort, så man løbende kan blive bedre til at finde de bedste jorder at udtage.

Ved at udtage lavbundsjordene skabes nye naturområder uden gødskning, sprøjtning og jordbehandling. Arealerne udtages permanent, og landmanden modtager derfor en kompensation for de tabte indtægter. Landmanden kan også indgå i en jordfordeling og eventuelt modtage erstatningsjord i Naturstyrelsens ordning.

Ordninger til udtagning af lavbund

I dag findes der en række ordninger som på forskellig vis giver mulighed for at udtage lavbundsjorde til gavn for klimaet, naturen og vandmiljøet.

Ordningerne retter alle mod udtagning af kulstofrige lavbundjorde, men med forskellige muligheder for tilskud og formål med de enkelte projekter.

Interesserede kan finde mere viden om mulighederne via Naturstyrelsens hjemmeside.

/cab

Klima-lavbundsprojekter

Formålet med klima-lavbundsprojekter er overordnet at opnå en reduktion af udledningen af CO2 fra lavbundsjorde og samtidig understøtte andre hensyn, særligt i forhold til natur, miljø og klimatilpasning samt adgang til naturområderne.

Selve klimaeffekten opstår, når jorden tilføres mindre ilt, fordi dyrkningen ophører og vandstanden hæves. Dermed sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere – eller ophører helt, og der udledes færre drivhusgasser.

Midlerne til at udtage lavbundsjord er en del af en samlet bevilling på to milliarder kroner, som blev afsat til at udtage lavbundsjord i perioden 2020-2029 på finansloven 2020. Ved finansloven for 2021 er der afsat yderligere 660 millioner.

Kilde: Naturstyrelsen.dk

Læs også

Landboforening investerer i natur og biodiversitet
Overvej at sælge dit naturareal nu
Ny lærebog om natur og biodiversitet i landbruget
Biodiversitetstiltag: Resultaterne er landet
Atter stor interesse for jordfordeling
Første multifunktionelle jordfordeling kommer på skinner