Forslag om arealbegrænsning truer jagten

Arealbegrænsning og jagt er en dårlig cocktail, mener man hos Dansk Land- og Strandjagt. Foto: Colourbox

Af Erik Clausen, landsformand for Dansk Land- og Strandjagt, D.L.S.

Landbruget er også truet nu på jagten med forslaget fra vildtforvaltningsrådet om arealbegrænsning på då-og kronhjorte og når der nu skal sættes hegn op om de kommende 15 natur Nationalparker, så vildtet ikke længere kan bevæge sig frit omkring, kan det i visse landbrug medføre en stor værdi forringelse af jagten som ofte kan give en extra indtægt til landmanden.

I forbindelse med regeringens plan om at udlægge store områder til mere natur, er det vigtigt at jagtretten bevares som den er i dag for alle de lodsejere, der bliver berørt.

Der kan være mulighed for at plante mere skov og andre tiltag på udvalgte jorde med et forhøjet tilskud til landbruget. Målet med den nye struktur skal være at jorden forsats skal være privat ejet.

Med den tid vi lever i med miljø, CO2-reduktion og biodiversitetsplaner, har folketinget lagt et stort pres på landbruget der kan fører til at landbrugsdrift i Danmark udfases stille og rolig

Læs også