Vær opmærksom på kæmpebjørneklo og vårbrandbæger

Det er nu, der skal sættes ind overfor giftige planter.

Vårbrandbæger. Engbrandbæger.

Man har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis kommunen har vedtaget en indsatsplan for bjørneklo, hvor man har jord.

Indsatsplanen giver information om de arealer, der er omfattet og tidsfrister for bekæmpelse. Selv om kommunen ikke har vedtaget en indsatsplan, er det god skik at få bekæmpet den aggressive og giftige planteart, så den ikke spreder sig yderligere.

Kravet om bekæmpelse af kæmpebjørneklo er fastlagt i bekendtgørelse nr. 842 af 23.06.2017. Heri står følgende:

»Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.«

Det betyder, at målet skal være at bekæmpe planterne, så de dør. Er det ikke muligt at bekæmpe alle planterne, er det vigtigt at undgå, at planterne sætter frø. Kæmpebjørneklo blomstrer i juni og juli, og sætter frø i løbet af august.

Vår- og engbrandbæger

Vår- og engbrandbæger er giftige plantearter (engbrandbæger er værst), og derfor meget uønskede. Det gælder især græsafgrøder, der skal opfodres som ensilage eller hø. Dyrene har svært ved at sortere de giftige planter fra - specielt for hø, da bitterstofferne forsvinder ved tørring, men giftigheden forbliver i planten.

Bekæmpelse af vår- og engbrandbæger er i foråret håndlugning, afpudsning, hvor det afslåede plantemateriale bortskaffes.

Den bedste bekæmpelse af brandbæger får du ved at sprøjte med Harmony SX i august måned, da det er her, de nye planter spirer frem.

Læs også