Tilskud til skov og planter til vildt

Det er muligt at søge tilskud til privat urørt skov og til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr.

Det er nu muligt at søge tilskud til privat urørt skov for at fremme og bevare biodiversiteten i private skove. 

For at komme i betragtning til tilskuddet skal skoven bestå af hjemmehørende og gamle træer, og skoven skal være på mindst en hektar. En del af arealet skal enten være beliggende i Natura2000-skovnatur eller have en HNV-værdi på 8 eller derover. Det oplyser jagt- og naturplejekonsulent, Hanne Juncher Fris fra Velas i en meddelelse.

Med tilskuddet, der typisk ligger på fra 90.000-150.000 kroner pr. hektar afhængig af træsammensætning, forpligter man sig, blandt andet til: Ikke at foretage nogen form for skovdrift på arealet. Altså ingen tilførsel af pesticider, gødning eller jordbehandling på arealet, ikke at udsætte eller fodre vildt, du må dog fortsat gå på jagt, ikke at fælde og fjerne levende eller døde træer, samt tinglysning af ovenstående.

Det oplyses endvidere, at ansøgningsrunden er åben til og med den 15. juni 2022.

Planter til vildt

For at gavne og fremme vildtet og dets levevilkår på sin ejendom, yder Naturstyrelsen tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen og beløbet er skattepligtigt.

Bor man i kommuner, hvor beplantning kan tilgodese hasselmus og birkemus, kan der søges forhøjet tilskud på 90 procent af planteprisen, hvis særlige krav til beplantningen opfyldes.

Ansøgningsfrist er den 30. april til efterårsplantning og den 31. oktober til forårsplantning i 2023.

Læs også