Vordingborg er landets vildeste kommune

Efter halvandet års kamp for en vildere natur i landets 98 kommuner har juryen udvalgt Vordingborg som Danmarks vildeste kommune.

Vordingborg Kommune har lavet et stort og meget gennemtænkt projekt på Knudshoved Odde, hvor kommunen blandt andet har fokuseret på at beskytte klokkefrøen, der lever i området. Arkivfoto Selv i folks egne baghaver er man klar til at »ofre« kvadratmeter for den vilde natur. Foto: Karina Laugaard Kristensen

I halvandet år har alle landets 98 kommuner været i fuld sving med at give naturen en tiltrængt håndsrækning. Rundkørsler får lov at blomstre vildt. Kilometervis kvashegn er skudt op i landskabet, og under havoverfladen har ålegræs og fiskebørnehaver set dagens lys.

De mange indsatser for vores fælles natur sker som led i en konkurrence blandt landets kommuner om at blive Danmarks vildeste, som miljøminister Lea Wermelin (S) kickstartede i februar 2021. Som navnet antyder er hele formålet med dysten af give den trængte natur meget mere plads over hele landet.

Nu er vinderen så endelig afsløret, og Vordingborg Kommune vandt titlen som Danmarks vildeste kommune – og én million kroner til mere vild natur doneret af Den Danske Naturfond.

Stort gennemtænkt projekt

Ifølge juryen har Vordingborg Kommune lavet et stort og meget gennemtænkt projekt på Knudshoved Odde. Her har kommunen blandt andet fokuseret på at beskytte klokkefrøen, der lever i området, og som er en af vores allermest truede arter i Danmark. Det gør de ved at udvide og forbedre naturen i et stort område, der svarer til cirka 390 fodboldbaner.

Lea Wermelin er vildt begejstret over den store indsats, der er leveret over hele landet.

- Jeg er blæst fuldstændig bagover af den folkebevægelse, vi har sat i gang for mere vild natur i Danmark, siger miljøministeren og tilføjer:

- Alle har været med til at give naturen mere plads. Selv i folks egne baghaver er man klar til at »ofre« kvadratmeter for den vilde natur. Det vidner om, at biodiversitetskrisen ikke bare er noget, vi taler om. Det er noget, vi handler på – sammen. Og det skaber en enorm optimisme for vores natur, der er i krise.

Fem ekstrapriser

Foruden titlen som Danmarks vildeste kommune blev der uddelt fem ekstrapriser.

Stort: Kolding Kommune og Middelfart Kommune stillede op sammen med et projekt, der skal skabe mere vild natur under havoverfladen i Lillebælt. Der er udlagt stenrev, etableret ålegræsenge og lavet en fugleø.

Intelligent: Syddjurs Kommune har vundet prisen for et intelligent naturprojekt. Her har man fokuseret på naturpleje på §3-arealer – altså naturområder, som har brug for en særlig beskyttelse.

Engagerende: Vejle Kommune har lavet en stor indsats med at få engageret børn og unge i kampen for en mere vild natur. Intet mindre end 80 skoler og daginstitutioner i kommunen deltager i et væld af aktiviteter, som gavner biodiversiteten.

Nytænkende: Lolland Kommune har opkøbt forladte ejendomme og henlagt til natur. Derudover har man udnævnt lokale biodiversitetsambassadører, som skal hjælpe med at sprede budskabet om, hvad vi allesammen kan gøre for at hjælpe naturen.

Vedvarende: Odense Kommune har opkøbt skovarealer for dels at bevare den eksisterende skove og dels finde nye arealer til fremtidig skov. Når man hjælper skovene i sit lokalområde, hjælper man samtidig en lang række truede dyr og planter.

Læs også