Mere skov og natur i Region Syddanmark:: 10 nye klimaprojekter på vej

Klimaskovfonden har netop givet tilsagn til 30 nye klimaprojekter i Danmark, hvor der rejses ny skov eller hvor lavbundsjorder omdannes til natur- og vådområder. 10 af de nye klimaprojekter, der får støtte, ligger i Region Syddanmark og det gør regionen til lidt af en frontløber.

10 projekter i Region Syddanmark får nu støtte til at rejse skov eller udtage lavbundsjord fra Klimaskovfonden for i alt 3,5 millioner kroner. De nye projekter supplerer de seks klimaprojekter, der allerede er i gang på Fyn og i det sydjyske.

Region Syddanmark lægger altså jord til en tredjedel af de nye klimaprojekter og det gør regionen til lidt af en frontløber for klimaprojekter under Klimaskovfonden, kun overgået af Midtjylland. De nye projekter er til sammen 52 hektar, og når der er plantet skov, vil det over tid kunne optage 15.000 tons CO2.

- Det tyder på, at lodsejere i regionen har været hurtige til at tage Klimaskovfondens støttemuligheder til sig. I første omgang var det kommunerne, men nu er det både kirker og private lodsejere, der har fået støtte til at rejse skov på arealer, der typisk har været brugt til landbrugsdrift, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Mere natur for klima og borgere

Klimaskovfonden er en ny aktør, der skal sætte skub i klimaindsatsen ved at give støtte til skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde gennem projekter med en dokumenteret klimaeffekt.

Samtidig skal fonden, der er nedsat ved lov af Folketinget, også skabe finansiering af klimaprojekterne gennem bidrag til klimaindsatsen fra virksomheder og private, og på sigt gennem salg af CO2-enheder fra projekterne.

Regionens nye projekter ligger øst for Lillebælt i Assens, Nyborg, i Middelfart, hvor der er to nye projekter samt på Langeland. Vest for Lillebælt er det i kommunerne Vejle, Varde, Kolding, Sønderborg.

I Middelfart er der nu givet tilsagn til hele tre skovrejsningsprojekter på arealer hos en privat lodsejer, på jorde ejet af Vejlby Kirke og i Ejby, hvor det er Middelfart Kommune, der ejer arealet.

Det var samtidig det første areal, hvor der blev plantet ny skov med støtte fra Klimaskovfonden. Sidste år fik projekter i Esbjerg kommune og i Aabenraa støtte. På arealerne i Aabenraa bliver der plantet ny skov i løbet af foråret.

Biodiversitet og drikkevand

Udover klimaeffekten lægger Klimaskovfonden også vægt på, at projekterne gavner natur og biodiversitet at de beskytter drikkevandet og giver nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.

- De projekter, vi støtter, giver en garanteret klimaeffekt, men når vi bruger naturens egne redskaber til at opfange og lagre drivhusgasserne, nemlig skovrejsning og omdannelse af landbrugsarealer, så kan vi samtidig glæde os over, at vi får mere skov og natur, der bliver nye levesteder for dyr og planter og grønne åndehuller for alle os, der godt kan lide at komme en tur ud i naturen, siger Poul Erik Lauridsen.

Fordeling på kommuner - alle Klimaskovfondens projekter fra de to første ansøgningsrunder i fondens første år.

Klimaskovfonden åbner en ny ansøgningsrunde 15. maj i år, hvor ansøgere igen kan søge støtte til at rejse skov eller udtage lavbundsjorder.

Læs også