Gråsiskener: Små grå siskener

Den klare kolde luft, den lave sol og træernes nøgne grene tegner landskabet. Vi er gået fra sommertid til vintertid, og eftermiddagene er blevet korte og mørke.

Vinteren er på vej, og med den kommer masser af spændende trækfugle fra nord. Der er dem, der optræder enkeltvis og ses, når de holder en pause for at tanke op til deres træk, og dem der kommer i større flokke. Nogle af disse er gråsiskener.

Gråsisken er en lille gråbrun finke med striber og et kort gulligt næb. Tidligere mente man, at der kun var én art af gråsisken, men nu er den splittet op i tre underarter – lille gråsisken, stor eller nordlig gråsisken og hvidsisken. Den sidstnævnte er ret sjælden herhjemme.

Lille gråsisken er mindre og mere varmbrun end dens store nordlige fætter, og den findes også ynglende i dele af landet, især Jylland. Deres stemmer er stort set ens, og det er ret svært at skelne dem fra hinanden. Derfor er der stadig mange, der blot kalder dem gråsiskener.

Den lille vinterfugl har et vingefang på 20 til 25 centimeter. Fra næbspids til haletip måler den omkring 13,5 centimeter, og den vejer mellem 9 og 16,5 gram.

Nogle fuglearter har et meget stort udbredelsesområde, og ses både nordligt og mere sydligt. Som årene går, bliver fuglene mere og mere specialiserede til at leve lige netop dér, hvor de er.

Der sker ofte det, at de nordlige artsfæller udvikler en lysere fjerdragt, måske for at have bedre camouflage i det nordlige landskab. Om det så nu er blevet til nye fuglearter, eller blot er underarter, er noget, som ornitologer kan få meget tid til at gå med.

Mørket og kulden kan virke som hårde modstandere, og dæmpe lysten til at komme ud. Men husk at der altid er oplevelser og bedre humør at finde derude.

Læs også