Udtagningen af lavbundsjorde haster mere end nogensinde

De kulstofrige lavbundsjorder forsvinder langt hurtigere end forventet. En ny rapport viser et markant fald fra 170.000 hektar til blot 84.000 siden 2010. Ifølge forskere fra Aarhus Universitet haster det mere end nogensinde at udtage arealerne fra landbrugsdrift, hvis udledningen af flere millioner tons CO2 skal stoppes.

- Arealet med kulstofrige lavbundsjorder er faldet drastisk. De brænder ganske enkelt af hurtigere end forventet, og udleder store mængder CO2 til atmosfæren i processen. Derfor er det så vigtigt, at der kommer fart på, siger professor Mogens Greve fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Professoren har stået i spidsen for at opdatere Det Nationale Tørvekort, som er et kort over alle arealer med kulstofrig lavbundsjord og tørvearealer i landbrugsdrift. Det seneste kort, der er baseret på data fra 2010, blev udgivet i 2014.

Læs også