Ny lov kan kræve samlet miljøgodkendelse

Folketinget har 1. behandlet nye regler for samdrift i landbruget med forventet ikrafttrædelse 2. kvartal 2024. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, kan det have betydelige konsekvenser for danske landmænd. Det påpeger Fjordland i deres nyhedsbrev.

Lovgivningen omhandler reglerne for samdrift i landbruget, hvor ejendomme med samme ejer, der ligger inden for 100 meter af hinanden, fremover vil det pr. automatik kræve en samlet miljøgodkendelse. Men afstanden mellem de to ejendomme kan i visse tilfælde være væsentlig længere end 100 meter, det kræver dog en beregning af lugten fra produktionen.

Hvis man i dag ejer to husdyrbrug med hver sin miljøgodkendelse/-tilladelse, vil brugene ifølge Fjordland blive omfattet af de nye regler om samdrift ved ændringer eller udvidelser af produktionen. I nogle tilfælde vil dette betyde, at det samlede husdyrbrug ikke kan få en ny miljøgodkendelse uden at skulle reducere den samlede udledning.

Lovændringen vil betyde, at landmænd, der planlægger at købe nabogården, skal sikre sig, at deres samlede drift overholder miljøbestemmelserne. Dette omfatter blandt andet reglerne om støj, lugtgener og ammoniak til naturarealer.

Læs også