Blomsterstriberne kan med fordel blive stående

På udvalgte arealer kan man lade plantedækket stå indtil foråret, så føde- og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet.

NATUR Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand. Landbrugsstyrelsen påpeger, at det er muligt at placere tiltagene på samme sted flere år, hvis man samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for arealet.

Ifølge Styrelsen, kan man med fordel have flere små områder med forskellige tiltag. Det kan være etablering af vildttiltag og mindre marker med brak eller bræmmer, hvor der er udsået en blomsterblanding. Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække bliver det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land, og det kan samtidig hjælpe med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

Tiltag om vinteren

Har man udlagt dele af et omdriftsareal som et vildt- og bivenligt tiltag, er der ikke krav om, at plantedækket skal slås på dette område hvert år. Fødegrundlaget kan dermed sikres hen over vinteren for en lang række af insekter og større dyr ved at lade marken stå urørt gennem kalenderåret. 

Er der tale om et flerårigt tiltag, som for eksempel en insektvold eller en urørt græsstribe, skal opvæksten af træer og buske årligt begrænses, så der ikke er mere end 100 spredte træer og buske pr. ha, som er over en meter i højden.

Blomster- og bestøverbrak

På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der et 2-årigt aktivitetskrav. Det betyder, at man ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2020, hvis der er jordbehandlet og sået en blomsterblanding i 2019.

På arealer, hvor der er etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2020, kan man på samme måde lade plantedækket stå hele 2021.

Landbrugsstyrelsen henviser til, at man kan finde mere om vildt- og bivenlige tiltag og blive inspireret til at komme i gang på markliv.dk.

cab

Læs også