Første multifunktionelle jordfordeling kommer på skinner

Landbrugsstyrelsen har givet endelig godkendelse til at det første projekt med multifunktionel jordfordeling kan komme i gang ved Magrete Kog i Tøndermarsken.

Ved Magrete Kog Nord i Tøndermarsken skal kommunen og lokale landmænd i samarbejde med Naturstyrelsen i gang med at lægge et puslespil, der kan lave en ny fordeling af jordene, der kan danne rammen for at man tager lavtliggende jorde ud af drift. 

Det oplyser Landbrugsstyrelsen, der netop har endelig godkendt projektet, efter at de lokale lodsejere har givet tilsagn til projektet. 

-  Multifunktionel jordfordeling handler om at skabe mere plads til natur og friluftsliv samtidig med, at landbruget får adgang til den jord, som giver det største udbytte. I Tøndermarsken er det ideen, at der skal skabes ynglepladser til vadefuglene og etableres stier, så folk kan komme ud og opleve noget af Danmarks mest unikke natur, sagde vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Gitte Jensen-Fangel tidligere på året i forbindelse med den midlertidige godkendelse af projektet. 

Udover at skabe det nye og større naturområde, er det meningen, at de nærboende lodsejere kan få marker, der ligger tættere på deres bedrifter. 

hka

Læs også