Natur og landbrug i god harmoni

10. generation af slægtsgård skaber gode vilkår for agerhøns – og mennesker

Omkring 40 medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland var forleden mødt op til et aften-naturbesøg hos landmand, Thue Kirkegård ved Nr. Vium. LandboUngdom sørgede for forplejningen.
Omkring 40 medlemmer af Familielandbruget VEST-Jylland var forleden mødt op til et aften-naturbesøg hos landmand, Thue Kirkegård ved Nr. Vium.
Gården, der er i slægtseje i 10. generation, har i en længere årrække været en økologisk drevet mælkefarm og har udover egentlige marker arealer med hede og eng til Vorgod Å.
De omkring 40 gæster blev transporteret rundt til forskellige lokationer i en kreaturvogn, hvor de så på en række af de tiltag, som Thue Kirkegaard har sat i værk inden for rammerne af reglerne for grundbetaling.
Han har taget arealer ud af driften og inddraget hjørner og kiler, som det var svært at dyrke rationelt, og på den måde skabt gode levevilkår for agerhøns.
- Agerhønen er en god indikator for, hvor godt et område er for dyrelivet, siger natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner, Sagro.  Når agerhønsene har det godt, trives mange vildarter også i agerlandet, for det er tegn på, at der er insekter og en stor variation af blomster.
Aftenen blev afrundet ved en jagthytte, hvor LandboUngdom stod for de kulinariske oplevelser.

Læs også