Søg tilskud til plantning - nu

Nye tilskudsordninger til læhegn og småplantninger

Så er det nu, hvis man vil søge om tilskud til plantning af læhegn og småplantninger. En ny tilskudsordning åbner 1. maj med sidste frist for at søge den 2. juli 2018.
- Vi er netop blevet orienteret om den nye planterunde, og der er ikke lang tid til fristen udløber, så det er med at komme i gang med ansøgningerne hurtigst muligt, siger Claus Wiese, Skanderborg, formand for Østjyllands Plantelaug.
Foreningen blev etableret i slutningen af 2017 som en sammenslutning af en række mindre plantningsforeninger i det østjyske område. Foreningen er gået sammen om en ny struktur og organisation, hvor kræfterne samles i bestræbelserne på at få etableret flere læhegn og beplantninger.
Der kan opnås tilskud på op til 60.000 kr. pr. hektar, der tilplantes, og der er også mulighed for at få tilskud til opsætning af vildthegn på 15 kr. pr. meter.
 

Afsat 8 mio. kroner

Claus Wiese oplyser, at der som noget nyt godt må plantes uden for markblok, her tænkes på skelhegn og rydningshegn. Det er også nyt, at afstandskravet til naboer fjernes.
- Praksis med 30 meter til paragraf 3-områder fastholdes, siger Claus Wiese og tilføjer, at der generelt lægges op til en lidt mere fleksibel ordning end tidligere.
Der er fra statens side afsat i alt otte mill. kr. til de kollektive beplantninger.
 

Landskabelige værdier

Østjyllands Plantelaug har indgået aftale med HedeDanmark, som står for rådgivning og plantning i det nye plantelaug.
Både HedeDanmark og andre konsulenter er netop blevet informeret om den nye runde. Eventuelle ansøgninger udarbejdes af entreprenør og laug i fællesskab.
- Jeg håber, at man som lodsejer vil overveje muligheden for det her. Med læhegn skaber vi gode levevilkår for dyr og planter samt større landskabelige værdier. Der er mange gode argumenter for at plante hegn og på den måde forbedre naturværdierne, siger Claus Wiese.
Interesserede kan henvendes sig til plantningskonsulent Sune Glitrup, HedeDanmark.

Læs også