bannerPos

Vær med til at skabe mere liv på Mors

- Markvildttiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, og skaber øget naturværdi, så her er alletiders mulighed for at sprede lidt mere liv og farver på Mors, siger planteavlskonsulent Søren Jepsen, Landbo Limfjord.
24-03-2020 16:00

Alle lodsejere får nu mulighed for at få udleveret frø til blomster- og faunastriber langs veje og skel i Morsø Kommune. Initiativet er sponseret af kommunen selv.

Vildt- og bivenlige tiltag kan have stor betydning for levevilkårene for agerlandets insekter, pattedyr og fugle. Lodsejeren kan bruge tiltagene til løbende tilpasning af driften af sine marker, ligesom de kan lave flerårige tiltag og derved forbedre leveforholdene for dyr og insekter. Med vildt- og bivenlige tiltag kan man få mere ud af de ikke rentable arealer og måske få flere bestøvende insekter.

Morsø Kommune har i den forbindelse velvilligt sponsoreret en masse frøblandinger, som alle lodsejere kan komme og hente til benyttelse langs veje og skel i kommunen.

Bestilling og udlevering af blandingerne, varetages henholdsvis af LandboThy i Thisted, og Landbo Limfjord i Skive, og der er mulighed for at bestille to forskellige blandinger:

En et-årig blanding med cira 15 arter af halvhøje sommerblomster eller en flerårig øko-vildt- og bivenlig blanding.

Senest 14. april

Et kilo frø rækker til 1000 kvadratmeter eller 500 meter bræmme på to meter. Striberne er typisk en-tre meter brede, men man kan også udså dem i et hjørne, som ellers ikke har særlig stor dyrkningsmæssig værdi.

Bestilling kan afgives til Receptionerne hos LandboThy tlf.: 96185700, hb@landbothy.dk eller Landbo Limfjord tlf.: 96153000, mail@landbo-limfjord.dk.

Man skal huske at oplyse, hvor stort et areal man ønsker frø til, og da der er begrænsede mængder frø, skal man bestille allersenest 14. april i år.

Frøene kan afhentes på de to landbrugscentre efter påske, og hvis man vil have hjælp til såningen, kan man kontakte Mads Søndergaard, fra Morsø Landboungdom tlf.: 26851098.

Er du interesseret men ønsker at høre mere om faunastriberne kan du give besked til din planterådgiver eller planteavlskonsulent Søren Jepsen, Landbo Limfjord, tlf. 9615 3000, der kan fortælle nærmere.

- Markvildttiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, og skaber øget naturværdi, så her er alletiders mulighed for at sprede lidt mere liv og farver på Mors, siger Søren Jepsen.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.

Sådan får du succes med etablering af engsvingeludlæg

Den absolut bedste etablering af engsvingel opnås ifølge DLF's avlsafdeling ved at så dæksæden på hveranden række og placere engsvinglen imellem kornrækkerne.

Olieprisen skal i 45 dollar

Ved ugens begyndelse så det ud til, at olieprisen skulle mod næsten urealistiske lavpunkter. Det har med et snuptag ændret sig.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil - også om sommeren

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.
Side 1 af 1812 (36222 artikler)Prev1234567181018111812Next