R2 Agro-direktør har 25-års jubilæum

Peter Skou, kommerciel direktør i R2 Agro, har med indgangen til maj 25-års jubilæum. Han vendte efter mange år i udlandet hjem til Danmark i 1996, hvor han tiltrådte i Rode & Rode A/S (nuværende R2) for at videreudvikle selskabets ingrediensafdeling til levnedsmiddel.

Efter succesfuldt at have udviklet denne afdeling blev Peter Skou partner i 1998, og han er en væsentlig årsag til, at R2 Group Holding og har skabt et stærkt fundament. Hans netværk og hans kommercielle kompetencer var tillige en stor årsag, da R2 Group Holding i 2015 solgte sin levnedsmiddelvirksomhed til et udenlandsk firma.Peter Skou fortsatte i en kort periode i det frasolgte selskab, men hans DNA lå i R2-selskaberne, og derfor vendte han tilbage, og er i dag kommerciel direktør og formand i R2 Agro og formand i Nuco Invest.

Peter har gennem årene haft flere bestyrelsesposter i både ind- og udland, bl.a. i den europæiske kemikaliebrancheforening FECC. I dag er han næstformand i Erhvervskontaktudvalget Vejle kommune, formand i BusinessVejle, Bestyrelsesmedlem i Korn-og foderstofbranchens brancheorganisation DAKOFO og formand i Vejle Iværksætter- og Erhvervsfond.

På grund af corona-restriktionerne er det ikke muligt at holde en stor reception, så jubilæet fejres internt i selskabet og under private former.

Læs også