10 års jubilæum hos LHN

Regnskabsassistent Maja Klein Wassink kan fejre sit 10 års jubilæum hos LHN den 15. august.  Maja er 31 år, er gift med Morten og de har to små piger. Hun er uddannet som jordbrugsteknolog med speciale i kvæg, men ville gerne lære noget mere om økonomi og søgte derfor en stilling som regnskabselev i LHN og  blev færdig som regnskabsassistent i 2013.  Maja har en stor palette af kompetencer og er en kollega, man altid kan spørge til råds. Hun arbejder med kontering, momsregnskab, regnskabsafslutning og Summax og så taler hun hollandsk, hvilket er til stor gavn for de hollandske kunder. Hun har en stor interesse for husdyrhold og har da også lidt høns og ænder, der holdes i den store baghave hjemme samt et lille hold Dexter kvæg, som er på forældrenes ejendom. Maja er en meget vellidt kollega og er altid klar til at træde til, hvis der er behov for ekstra hjælp. Hun er vellidt af kunderne og har trods sin unge alder allerede stor erfaring indenfor regnskabsområdet.

Læs også