Juniorkonsulent i planteavl

Søren Andersen er ansat som juniorkonsulent i VKST Planteavl. Den 24-årige konsulent er uddannet jordbrugsteknolog med bachelor i jordbrugsvirksomhed og skal i VKST arbejde med planteavlsrådgivning i alle former for salgsafgrøder og med hovedvægt på frøavl, præcisionsjordbrug og DBII Tjek. Søren har tidligere været ansat som praktikant i VKST og har stor interesse for frødyrkning sammen med hans fritidslandbrug på 30 hektar. Søren kan desuden hjælpe med jordprøver, forsøgsregistreringer, EU-ansøgninger og markplanlægning.

Læs også