Torben Povlsen stiller op til valg som viceformand i L&F

Torben Povlsen stiller op til valg som viceformand i Landbrug & Fødevarers formandskab, når organisationen torsdag 10. november skal vælge ny viceformand på årets delegeretmøde. Han udfordrer dermed Thor Gunnar Kofoed, som har haft posten siden 2018. 

Torben Povlsen, der er formand for L&F Centrovice, mener, at han kan være med til at bringe landbruget styrket igennem den grønne omstilling og komme i mål med vandplanerne.

- Det arbejde, jeg har været en del af de senere år, harmonerer rigtig godt med de konkrete udfordringer i forhold til grøn omstilling, vandplanerne og levering på landbrugspakken, som dansk landbrug står overfor. Samtidig er der flere, der har opfordret mig til at stille op, og efter grundige overvejelser har jeg besluttet at stille op, siger Torben Povlsen, der udover sin plads i L&F Centrovices bestyrelse er formand for Odense Fjord Samarbejdet.

- Jeg vil gerne bidrage til, at vi fortsat har en stærk dansk fødevaresektor, der både kan levere kvalitetsfødevarer, bidrage til den grønne omstilling og sikre øget selvforsyning på vedvarende energi. Jeg tror på, at jeg gennem blandt andet etablering af stærke partnerskaber kan bidrage konstruktivt til den fortsatte udvikling, tilføjer han.

Ifølge Torben Povlsen er et stærkere samarbejde mellem L&F og landboforeningerne samt partnerskaber med andre interessenter som Odense Fjord en væsentlig del af løsningen.

 

Læs også