Nyt, ungt ansigt i svineproducenternes bestyrelse

Svineproducent Kresten Lorenzen, Sønderborg, blev valgt ind i Danske Svineproducenters bestyrelse den 18. januar.

Claus Bruun Jørgensen, Tinglev, der ved seneste kommunalvalg kom i byrådet i Aabenraa kommune, og som har været i svineproducenternes bestyrelse ad to omgang og i alt ni år, valgte at takke nej til genvalg. Han foreslog i stedet Kresten Lorentzen som sin afløser, og han blev valgt ind uden modkandidater.

Kresten Lorenzen er nyetableret svineproducent på familieejendommen Tingvejgård sammen med sin kone Corinna Krohn.

Til ejendommen hører 1.500 søer med salg af 7-kgs grise til det danske marked. Desuden driver han 113 hektar jord, hvilket han selv betegnede som »en lille smule jord«, og han fortalte, at det skyldes, at det er svineproduktionen - og ikke marken - der har hans store interesse.

Foreningens formand Jeppe Bloch Nielsen, Vejen, samt bestyrelsesmedlem Jacob Justesen, Brædstrup, var også på valg og blev begge genvalgt.

Læs også