Thor Gunnar Kofoed fortsætter i spidsen

De kommende to års arbejde i Copa-Cocegas specialudvalg for frø bliver igen med Thor Gunnar Kofoed i spidsen. 

På et møde tirsdag i Bruxelles blev valget bekræftet med akklamation. Thor Gunnar Kofoed var eneste indstillede kandidat til formandsposten, som han har siddet på siden 1995.

Til de to poster som viceformænd blev franske Luc Jacquet og finske Max Schulman valgt.

Thor Gunnar Kofoed ser særligt frem til at komme i gang med arbejdet med den nye frølovgivning (PRM), som EU barsler med til sommer.

- Der kommer både udspil omkring planteformeringsmateriale, PRM, og nye genomiske teknikker, NGT. Det er to meget store emner, som vi har arbejdet med i mange år, og som vi formentlig skal ind i næste kommissions- og parlamentsperiode før er på plads. Vi forventer, der er solide danske fingeraftryk på den kommende lovgivning med fokus på vigtigheden af at sikre kvalitetsfrø, og at den europæiske frøproduktion er konkurrencedygtig, siger Thor Gunnar Kofoed. 

Læs også