40 års jubilæum og fortjent medalje

Bo Sigersted blev forleden overrasket med medalje og fejring af sine kollegaer ved Patriotisk Selskab.

Kantinen var fyldt godt op hos Patriotisk Selskab, da økonomikonsulent Bo Sigersted efter 40 års ansættelse fik overrakt medaljen »Den fortiente til Ære« af Erik Klindt Andersen (i forgrunden) fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab.

Kantinen var fyldt helt op, og der var kø ved parkeringsregistreringen i receptionen hos Patriotisk Selskab, da økonomikonsulent Bo Sigersted mandag fejrede sit 40 års virke hos selskabet. Desuden blev han tildelt medaljen »Den Fortiente til Ære«, der blev overrakt af Erik Klindt Andersen fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og som kun tildeles en enkelt eller to om året.

Lidt en anden tid

Bo Sigersted, der er uddannet landbrugstekniker, troede egentligt, at han skulle være planteavlskonsulent. Men da han i 1984 landede hos Patriotisk Selskab, opdagede han, at han havde både flair og interesse for tallene. Han lærte at kontere med blyant og viskelæder og tog sidenhen uddannelsen til merkonom ved siden af arbejdet.

- Det var jo en lidt anden tid. Vi sad med store kolonneark i papir og talte sammen på kryds og tværs, når der skulle laves driftsanalyser, mindes Bo Sigersted, der sidenhen blev en af de første til at arbejde med regnearksbudgetter på en computer.

Den teknologiske udvikling har på mange måder præget arbejdsgangen, og han følger da også med i udviklingen af kunstig intelligens med lige dele skepsis og nysgerrighed.

Uanset de teknologiske værktøjer, mener Bo, at evnen til at kunne vurdere, om de tal, man sidder med, ser sandsynlige ud, er afgørende i hans stilling. Her trækker han ikke kun på sin økonomiske forståelse, men også på sine erfaringer med landbrugsdrift.

Eget hobbylandbrug

- Jeg drev selv hobbylandbrug fra 1990 til 2008, og det giver mig en rimelig god forståelse for mine kunders dagligdag på gården; for markplaner, maskiner, optimering af planteavlsbruget osv., fortæller jubilaren.

- Der er sket en kolossal udvikling i landbruget over de seneste 40 år, og det har medført større krav til både den enkelte landmand og den rådgivning, han efterspørger. Det er jo spændende og kræver, at jeg hele tiden følger med for at kunne yde en kvalificeret rådgivning.

Foruden engagementet på arbejdspladsen er Bo Sigersted også meget engageret i sit lokalområde med bestyrelsesarbejde og som kasserer gennem mere end 30 år i den lokale borgerforening, Skamby & Omegns Borgerforening, og som tidligere formand for Landdistriktsrådet Nordfyn.

Læs også