Generationsskifte i konsulentfirma

Efter 41 år på direktørposten i rådgivervirksomheden Statsautoriseret Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, Nakskov, overlader Kjeld Morel ledelsen til sin søn, Kent Morel. Det sker pr. 1. januar, hvor sønnen indtræder som eneejer og daglig leder.

Gennem alle årene har virksomhedens rådgivning især været koncentreret om projektering af og tilsyn med drænprojekter, vandløbsprojekter, vandløbsregulativer samt mange andre beslægtede praktiske og juridisk betonede opgave, oplyser virksomheden.  

- De stadig stigende nedbørsmængder, og foranderlige samfundsmæssige krav i denne forbindelse, stiller landbruget, myndighederne og andre lodsejere overfor tiltagende og vidt forgrenede udfordringer. Den målbare effekt af god rådgivning har aldrig været vigtigere, lyder det.

Kent Morel har mere end 30 års praktisk ledelseserfaring, blandt andet som top- og ejerleder, især fra danske og internationale projektorienterede entreprenørvirksomheder. Han har herudover en fortid som leder i forsvaret og blandt andet en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør.

Læs også