Legat til anerkendt svine-fagkyndig

Ingen anden enkeltperson har haft så stor betydning for dansk svineproduktion som Orla Grøn Pedersen, lød vurderingen på årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger.

Ved årsmødet i Østlige Øers Landboforeninger mandag blev hædersgave af Laurits Rasmussens legat til minde om slægten på Nysøgård i Hvalsø givet til Orla Grøn Pedersen.

Dermed fulgte man op på traditionen fra de Sjællandske Landboforeningers årsmøde, hvor traditionen med uddeling af hædersgaven blev startet for mere end et kvart århundrede siden.

Legatet har til formål at støtte unge landmænds ophold på landbrugsskole og til studier på Landbohøjskolen, men derudover skal legatets midler også anvendes som hædersgave til mænd eller kvinder, som har ydet eller fortsat yder en fortjenstfuld indsats til gavn for dansk landbrug.

Hædersgaven blev givet til Orla Grøn Pedersen, fordi han om nogen, som det lød, har været med til at udvikle svineproduktionen i Danmark.

Kvæg, svin og genetik

Legatmodtageren blev uddannet agronom med hovedopgave om kvæg fra Landbohøjskolen i 1973.

Siden arbejdede han som forsøgsassistent med kvæg på Statens gårde Trollesminde/Favrholm, inden han kom til Andelsslagteriernes Fælleskontor på Axelborg, hvor han i 1973 blev ansat som konsulent, siden afdelingschef og senere sektorchef.

I begyndelsen af 1991 blev Orla Grøn Pedersen direktør for Landsudvalget for svin/Dansk svineproduktion og tiltrådte samtidig som direktør i Danske Slagterier. Desuden blev han direktør for det svinefaglige område i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, og medlem af direktionen.

I 2001 var han initiativtager til et samarbejde mellem Landbohøjskolen og Århus Universitet og kinesiske forskningsinstitutioner om kortlægning af svinets gener.

Test af sygdom

Efter at Orla Grøn Pedersen i 2007 fratrådte stillingen som sektordirektør, blev han arbejdende formand for PixieGene A/S, der udvikler genetisk designede minigrise til sygdomsmodeller for kroniske sygdomme som diabetes, åreforkalkning mm.

Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger, rundede prisoverrækkelsen af med at sige:

- Samlet set kan det uden overdrivelse siges, at ingen anden enkeltperson har haft så stor betydning for dansk svineproduktion som Orla Grøn Pedersen. Det er mig derfor en stor glæde at kunne overrække dig Hædersgaven fra Laurits Rasmussens Legat.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Læs også