Nekrolog - Ole Christian Frost Olesen

Ole Christian Frost Olesen, Aggersund, døde 6. juli, 89 år.

Ole Chr. Olesen var grovvarekøbmand og tredje generation i Chr. Olesen & Søn, som dengang var en korn- og foderstofvirksomhed i Aggersund ved Limfjorden – mellem Fjerritslev og Løgstør.

Forretningen var grundlagt i 1885 af Ole Chr. Olesens farfar, Mads Christian Olesen.

Ole Chr. Olesen blev medejer af forretningen i 1960 og efter et glidende generationsskifte med sin far, Godik Christian Olesen, drev han forretningen frem til 1992. I disse år udbyggede han virksomheden med nye siloanlæg med tilhørende renseri, korntørreri og brovægt samt gødningsanlæg. 

I 1992 overdrog Ole Chr. Olesen, familievirksomheden til sin søn Mads Chr. Olesen, som siden da har opbygget og driver Chr. Olesen Group med hovedsæde i København. Virksomheden er nu en verdensomspændende leverandør af ingredienser til foder, fødevarer og pharma-sektoren.

Grovvarevirksomheden i Aggersund blev solgt til Peder P. Hedegaard A/S i 1994.

Ole Chr. Olesen varetog gennem hele sin 50-årige professionelle karriere mange tunge tillidsposter – herunder blandt andet formandsposter i bestyrelsen for Aalborg Foderstof- Import A/S, 1969-94, AFI Grovvarer, 1966-1994, og Aggersund Havn fra 1964. I 45 år var han medlem af bestyrelsen for Han Herreders Tømmerhandel, hvor han var formand 1998-2006.  Han var desuden medlem af bestyrelsen i Fjerritslev Bank A/S og repræsentantskabet i Egnsbanken Han Herred A/S samt bestyrelsen for Den frie Grovvarehandel. Frem til 2010 var han formand for Chr. Olesen & Co. A/S, nu Chr. Olesen Group.

Ole Chr. Olesen boede hele sit liv i Aggersund. Han blev handelsuddannet i butik, korn og foderstof, blandt andet under et halvt års dannelsesrejse til England, hvor han arbejdede som volontør. Han tog højere handelseksamen fra Niels Broks Handelshøjskole i København, inden han i 1954 indtrådte i familiefirmaet i Aggersund.

Ole Chr. Olesen efterlader sig sin hustru, Tove, som han blev gift med i 1957 samt sine børn, Annemarie Nøhr og Mads Chr. Olesen, to svigerbørn og fire børnebørn.

Læs også