40.000 arter på plads i Naturbasen

Mange tusinde danskere indberetter deres observationer af dyr, planter og svampe i Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal – som nu tæller over 40.000 arter.

På den måde deler de både deres naturoplevelser med andre og er samtidig med til at indsamle viden, der benyttes til forskning og forvaltning af naturen.

På den nye hjemmeside på www.naturbasen.dk opfylder artsportalen alle ønsker om funktionaliteter og social integration, hvor brugerne nu i højere grad kan interagere med hinanden.

De mange brugerinteraktioner er med til at sikre en korrekt artsbestemmelse og validering af de indberettede observationer, og dermed gøres databasen så korrekt som muligt.

Hvis man ikke er en ørn til at bestemme arter, kan man på naturbasen.dk og med Naturbasens App få hjælp til artsbestemmelse. De mange informationer, som er tilgængelige på Naturbasen, er også en hjælp, hvis man selv ønsker at bestemme arterne, før de indberettes.

Danmarks Nationale Artsportal samarbejder med mere end 75 private organisationer og offentlige myndigheder som for eksempel kommuner og nationalparker. Derved sikres det, at de indsamlede data benyttes i miljøvurderinger og i naturforvaltningen.

Med den nye hjemmeside er det målet at give danskerne et redskab til en større naturhistorisk forståelse og et større kendskab til den danske biodiversitet, og samtidig at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark.

jhal

Læs også