Lone Andersen i spidsen for europæisk øko-samarbejde

Lone Andersen

Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen er blevet genvalgt uden modkandidater og fortsætter endnu to år på formandsposten som formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe. Hun flankeres af to næstformænd fra henholdsvis Tyskland og Italien. Økologi er højt på dagsordenen i EU og med EU-Kommissionens målsætning om mindst 25 pct. økologisk areal i 2030, vil EU-arbejdet også de næste mange år få afgørende betydning for økologiudviklingen, mener Lone Andersen.

 -Først og fremmest er jeg glad og taknemmelig over at blive genvalgt som formand og frontfigur for Copa og Cogecas økologiarbejde. Det giver mulighed for at være i direkte kontakt med beslutningstagerne i EU-institutionerne og også fremover at kunne være med til at sætte dagsordenen i økologiarbejdet i Bruxelles, siger hun.

Lone Andersen har været formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe siden 2019. Med genvalget fortsætter hun i formandsstolen de kommende to år

Læs også