Bom nummer 100 leveret

Bjarne Tang Sørensen, GØMA, solgte Bomech-bom nr. 100 til maskinstationsejer Jacob Ulv Christensen sammen med en GØMA GG25 og en fronttank på tre kubikmeter

Danske maskinstationer og landmænd er vilde med den hollandske slæbeskærbom, og her i foråret leverede GØMA Bomech-bom nummer 100 til en sønderjysk maskinstation.

Bom nummer 100 blev leveret til Jacob Ulv Christensen, der driver et kvægbrug og maskinstation syd for Esbjerg. Bommen er 24 meter bred og blev leveret sammen med en ny GØMA GG25 gyllevogn og en tre kubikmeter fronttank. Bommen erstatter en tilsvarende bom og supplerer en mindre Bomech-bom, der anvendes på en specialbygget gyllevogn, der rummer 13,5 kubikmeter og er med meget brede hjul, så den kan færdes på fugtige lavbundsjorde.

I foråret anvender den sønderjyske maskinstation bommen fra Bomech i vintersæd, og hen over sommeren nedfældes der tankforsuret gylle i græsmarker.

- Den store fordel ved Bomech er, at den holder gyllen nede i bunde af afgrøden. Skærene skubber blot bladene til side, mens gyllen placeres, og derfor ser vi stort set ingen gylle på planterne. Alt andet lige er der også mindre fordampning fra gyllen, når den placeres under bladene, end når det blot udlægges med en traditionel slangebom, hvor slangerne løber hen over planterne, siger Jacob Ulv Christensen.

Læs også