Salmonellafradraget for slagtegrise justeres

I forbindelse med landbrugets fremtidige indsats over for salmonella hos grise har man besluttet af ophøre med særslagtning af grise fra niveau 3 i januar 2021.

- I forlængelse heraf er det nu besluttet at justere salmonellafradraget for slagtegrise. Justeringerne betyder lempeligere betingelser for producenterne, da de største fradragssatser bortfalder, og der samtidig indføres en reaktionstid, hvor der ikke beregnes fradrag, skriver Danish Crown i en meddelelse til leverandørerne.

Den nye fradragsordning træder i kraft med niveauudpegningen den 14. januar – den 10. hverdag i måneden.

Konkret betyder justeringerne, at fradraget i niveau 2 fastholdes på 2 procent, og at fradraget i niveau 3 bliver 4 procent uanset tiden i niveau 3. Det betyder, at fradrag på 6 procent og 8 procent bortfalder

Der indføres samtidig en reaktionstid på 1 måned for besætninger, der udpeges til niveau 2 eller 3 direkte fra niveau 1. I reaktionstiden trækkes ikke salmonellafradrag.

Reaktionstiden gives kun til besætninger, der har ligget i niveau 1 i de forudgående 12 måneder før udpegningen til niveau 2 eller 3.

Afhentning af grise er forsinket med op til 14 dage

Danish Crown oplyser, at der som forventet er behov for at udsætte cirka 360.000 grise til uge 2.

- 360.000 udsatte grise svarer til cirka syv gennemsnitlige arbejdsdage på Danish Crowns anlæg, men ejerne vil opleve forskydninger i afhentningstidspunktet på op til 14 dage, meddeler selskabet, og fortsætter:

- Alle medarbejdere på slagterierne og i Centralplanlægningen arbejder hårdt på at fjerne puklen af udsatte grise, og vi beklager de gener, som vores andelsejere oplever.

For søernes vedkommende udsætter Danish Crown 525 søer til uge 2 og 900 søer til uge 3.

Læs også