Noter Nord uge 05-2022

Ny udbudsrunde for biogasproduktion

En ny aftale mellem regeringen og forligskredsen bag Klimaaftalen 2020 betyder, at der vil blive åbnet op for ny udbudsrunde på fire milliarder kroner i tilskud til produktion af opgraderet biogas og e-methan. Første udbud forventes at være klar ultimo 2022. Det skriver Fjordland i deres nyhedsbrev.

- Hvorvidt første udbud tilgodeser nuværende anlægs udvidelse eller nye anlæg må bero på individuelle projekteringer, lyder det fra Fjordland.

De peger på, at eksisterende anlæg kan have stærke kapitalforhold, mens nye anlæg kan have nyeste teknologiske udvikling i opbygning og komponenter, som sænker fremstillingsprisen på en måde, der kan være meget omkostningstungt ved ombygning af et eksisterende anlæg.

Anbefalingen fra Fjordland er at have sine forudsætninger klar allerede nu, da de påpeger, at det ikke kan anbefales at byde i blinde. Deres erfaring er, at udbygninger og nyopførelser er større projekter, som tager tid at få realiseret fra godkendelser, leveringsaftaler, tilsagn til færdiggørelse og idriftsættelse.

Kloakmesse 2022 udsat til marts

Kloakbranchens helt store fag- og indkøbsmesse, Kloakmessen 2022, skulle efter planen være afholdt sidst i januar. Grundet corona-restriktionerne er messen, der afholdes i Messe C i Fredericia, blevet udsat til den 24. og 25 marts.

Kloakmessen 2022 vil byde på godt 140 udstillere i form af fagfolk og firmaer. De står alle begge dage klar til at demonstrere løsninger samt nyheder inden for teknik og services til hele kloakbranchen.

Som en integreret og central del af Kloakmessen kan alle de besøgende overvære Danmarks Mesterskaberne i kloak-arbejde. Konkurrencen omfatter elever, rørlæggere og mestre, så der ved messes afslutning hædres to personer og deres virksomheder i Danmarks Mesterskaberne.

DM i Kloak er afholdt i samarbejde med Danske Kloakmestre, og har mange virksomheder bag som sponsorer af konkurrencen.

Friland Kødkvæg er lukket ned

Frå årsskiftet var der ikke længere noget koncept, der hedder Friland Kødkvæg. Konceptet er dog flyttet over i Friland Naturpleje, som Danish Crown Beef driver.

Med årsskiftet er der lukket ned for konceptet Friland Kødkvæg. Mens et koncept er lukket ned, ser et nyt dagens lys gennem Friland Naturpleje, som lanceres hos Danish Crown Beef. Det oplyser Friland på deres hjemmeside.

Kødet i det nye koncept, Friland Naturpleje, skal komme fra naturplejekvæg, som er med til at værne om den danske natur ved, at leverandører overlader en større del af naturen til sig selv. Samtidig skal konceptet kvalificere sig til to hjerter i Statens Dyrevelfærdsordning Bedre Dyrevelfærd, og samlet set bliver det en stærk pakke at tage med ud til de danske forbrugere.

Friland håber, at mange af de tidligere leverandører og samarbejdspartnere omkring Friland Kødkvæg vil finde vej til det nye koncept, som rummer en række nye muligheder inden for især natur, biodiversitet og dyrevelfærd.

Kvægkongressen flyttes til maj

Landbrug & Fødevarer Kvæg har besluttet, at Kvægkongres 2022 rykkes to måneder frem og afholdes i dagene 2. og 3. maj. Det skyldes den aktuelle corona-situation – og dermed hensynet til deltagernes sikkerhed.

- Vi glæder os usigeligt til at slå dørene op og byde velkommen til kvægkongres, selvom det bliver to måneder senere end sædvanligt, lyder det fra sektorformand Christian Lund i en pressemeddelelse. Han forklarer, at der ligger mange overvejelser bag beslutningen om udskydelsen.

- Vi kunne have valgt en halv- eller hel-digital udgave af årets kvægkongres for at fastholde tidspunktet den 28. februar og 1. marts. Men vi er nået frem til den konklusion, at kvægkongressen er så meget andet end fagligt input. Kongressen er også netværk, inspiration, sparring og godt socialt samvær. Derfor vælger vi at holde fast i den kongres, vi kender og holder af, slår Christian Lund fast.

Deltagerne kan dermed se frem til en klassisk kvægkongres, hvor kvæglandmænd, rådgivere, dyrlæger, forskere, firmafolk og andre med interesse for kvægbrug mødes. 

Stigende priser på fødevarer

De danske forbrugere skal vænne sig til fortsat stigende priser på fødevarer i 2022 – dog med få undtagelser, vurderer ekspert.

Stigende energipriser på både strøm, gas og olie, har nemlig gjort det markant dyrere at producere fødevarer. Det vurderer Henning Otte Hansen, som er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Han konstaterer, ifølge DR Nyheder, at fødevarepriserne over én kam generelt blot er steget med knapt to procent fra december 2020 til december 2021, men at det samtidig dækker over forskelle, og at supermarkedskæderne hidtil selv har tøvet med at sætte priserne op.

De to procents generelle stigning på fødevarer, dækker over store forskelle. For alt imens mælk er steget med over 10 procent, er grøntsager steget markant mindre, mens eksempelvis grisekød stort set ikke er steget.

Henning Otte Hansen vurderer, at fødevarepriserne vil fortsætte med at stige i 2022 – ikke mindst fordi energipriserne fortsætter med at stige, ligesom priserne på korn, foder og gødning, også ventes at fortsætte stigning.

Dansk erhvervsliv er godt på vej mod en klimavenlig fremtid

Virksomhederne nedbringer deres udledninger af klimagasser i rekordfart, men mange ønsker at gå skridtet videre. Her er klimakreditter fra bevarelsen af skove eller plantning af træer de fleste danske virksomheders foretrukne løsning.

- Det kan være svært at vælge de rigtige skovprojekter. Virksomhederne skal både sikre, at projekterne suger den aftalte mængde CO2 ud af atmosfæren og hjælper biodiversiteten – og samtidig være trygge ved, at projekterne ikke skader naturen eller lokale folkeslag på en uforudset måde, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

For at hjælpe erhvervslivet med at investere har WWF udarbejdet en række nye vejledninger til virksomheder og andre, der ønsker at investere i fremtidens såkaldte »naturbaserede løsninger« af høj kvalitet.

Danish Crown klar med plantebaseret produktserie

Under brandet Den Grønne Slagter er Danish Crown nu at finde i kølediske over hele landet med koncernens første brede produktserie af plantebaserede fødevarer. Produkterne er startskuddet på Danish Crowns arbejde med alternative proteiner.

- Når vi går nye veje, er det helt afgørende for os at have produkter klar, der både smager godt og som forbrugerne let kan tilberede. De produkter har vi nu, og som en af Danmarks absolut største leverandører af fødevarer vil vi gerne være med til at udvikle udbuddet af plantebaserede produkter, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown og tilføjer:

- Vi tror på en stigende efterspørgsel efter alternative proteiner i de kommende år, så de produkter der rammer markedet nu, er vores første lille skridt ind på det marked.

Der er endnu ikke en fuldstændig klar strategi på plads for satsningen på plantebaserede fødevarer. Men Jais Valeur fastslår, at Danish Crown ligesom med kødet har et stort ønske om, at de plantebaserede fødevarer kan produceres af danske råvarer, som ideelt set kommer fra deres ejere - de danske landmænd.

- Om det rent praktisk er muligt, er også noget af det, vi skal have afdækket i vores strategiarbejde, lyder det det fra Jais Valeur.

Log på Landbrugsindberetning.dk med NemLog-in til foråret

Fra den 1. maj kan man kun bruge NemLog-in, når man skal logge på landbrugsindberetning.dk. Det oplyser Velas i det seneste Velas FlexNyt.

Årsagen er, at Landbrugsstyrelsen udfaser den nuværende pinkodeløsning på landbrugsindberetning.dk, hvorfor man fra 1. maj skal bruge NemLog-in, når der logges på. Ændringen sker for at højne sikkerheden og leve op til krav til offentlige it-løsninger.

Ændringen betyder, at konsulenter skal have fuldmagt, hvis de skal arbejde på landbrugsindberetning.dk for en kunde.

Hvis man som landbruger vil give fuldmagt til en konsulent, skal man gå på Virk.dk med sit NemLog-in for virksomheden og oprette fuldmagten her.

Ny folder om at hjælpe naturen

For mange landmænd har det stor værdi at arbejde og bo tæt naturen, og de vil passe på den. Mange landmænd har fundet ud af, at de med små tiltag og ændrede vaner kan gøre en stor indsats. Når landmanden skaber flere levesteder for vilde dyr og planter, er han/hun med til at forbedre forholdene for biodiversiteten. Det oplyses i nyhedsbrevet Velas FlexNyt.

I en ny folder kan man læse om, hvilke indsatser danske landmænd gør for biodiversiteten, og hvorfor det giver god mening for landmændene.

I folderen kan man blandt andet læse om hvorfor det er vigtigt, når landmændene forvalter og beskytter deres naturområder, som enge, overdrev, heder og moser, hvordan der skabes mere liv i bedriftens småbiotoper som levende hegn, vandhuller, diger, vejkanter med videre, om betydningen af at landmanden giver pladsen tilbage til naturen, når der lægges jord til lavbundsprojekter og der udtages ukurante hjørner og så videre, og om hvordan landmænd via Naturtjek får mere viden om naturen.

Beskyttelse af kystnære områder

De danske kystområder skal beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed oversvømmelse og erosion. Derfor er der økonomisk hjælp på vej til kystbeskyttelsesprojekter. Således uddeler Kystdirektoratet 90 millioner kroner til projekter i blandt andet Halsskov, Hjørring, Assens, Bogense og Enø. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse. Det blev regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet enige om at afsætte ekstra penge til ved finansloven for 2021. Af den fremgår det, at der derudover afsættes 150 millioner kroner årligt i 2022 og 2023.

2.000 danskere er blevet gårdejere

Ved at betale et månedligt bidrag på 150 kroner for et medlemskab, har foreningen Andelsgaarde muliggjort en anderledes måde at blive gårdejer på. Andelsgaarde opkøber gårde og finder forvaltere.

Siden 2018 har 2.000 danskere meldt sig ind i Andelsgaarde – og er dermed blevet medejere – af Lerbjerggård i Melby på Nordsjælland og Spaanbro gården 10 kilometer nord for Nyborg. Foreningen ligger lige nu i forhandling om en tredje gård.

- Det giver cirka en gård om året, fortæller den nytiltrådte foreningsdirektør i Andelsgaarde, Jacob Westergaard Madsen, som satser på at fordoble medlemstallet i 2022 for dermed at kunne opkøbe og omlægge flere gårde på tværs af landet.

Stærke partnere skaber nyt forum for forretningsmuligheder i den grønne omstilling

Aalborg Kongres & Kultur Center, Green Hub Denmark og flere af Danmarks grønne erhvervsklynger tager action og skaber et nyt mødested for grønne forretningsmuligheder. Konferencen NET ZERO pathways, der finder sted den 29. marts 2022, vil sætte fokus på regeringens målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Konferencen og tilhørende kompetenceudstilling, hvor udtillerne vil præsenterer konkrete grønne løsninger og relevant viden for næste skridt i den bæredygtige retning, skal vise vejen for forretningspotentialet i den grønne omstilling. 

Kalvekød fra Danish Crowns andelsejere i høj kurs

Efterspørgslen på Dansk Kalv med høj dyrevelfærd og god smag er stærkt stigende, og Danish Crown Beef forudser et øget behov for slagtedyr i fremtiden.

- Uden at sætte en øvre grænse forventer vi, at konceptet kan bære plus 10.000 Dansk Kalv på nuværende tidspunkt, så vi runder 100.000 slagtedyr. Både detailhandlen og foodservice-kunderne står i kø og efterspørger Dansk Kalv i topkvalitet og med dyrevelfærden i fokus, hvor kvalitet ledsages af to hjerter fra Statens Hjertemærkningsordning. Trenden både blandt private og profesionelle går mod mere dyrevelfærd, dansk produceret og en god historie – og der rammer Dansk Kalv alle tre, lyder det fra Finn Klostermann, CEO i Danish Crown Beef.

Især blandt de profesionelle køkkener har kalvekødet fra de danske producenter en stor stjerne. Senest ved kokkekonkurrencen »Årets Kok 2022«, hvor kokke fra landets bedste restauranter blandt andet skulle arbejde med højreb af produktet Gastro Kalv, som var modnet i 45 dage. Ifølge foodservice-grossisten Dansk Cater, kunde ved Danish Crown Beef og sponsor ved »Årets Kok 2022«, var der blandt deltagerne stor begejstring for kødet og kvaliteten.

Læs også