Øger tempoet på arbejdet med at sikre BNBO

Miljøminister Lea Wermelin (S), Kommunernes Landsforening, vandselskabernes branceforening Danva, Danske Vandværker og Landbrug & Fødevarer er blevet enige om en plan for at speede arbejdet med at sikre boringsnære beskyttelseområder (BNBO) mod forurening fra sprøjtemidler op.

Miljøministeriet oplyser i en meddelelse, at kommunerne nu er tæt på at have risikovurderet områderne. Nu skal de cirka 2.900 områder, der er vurderet i risiko, inden udgangen af i år beskyttes ved aftaler med lodsejerne om, at der ikke bliver sprøjtet i områderne.

- Vi er glade for, at der nu kommer fælles fokus på at komme i mål med de frivillige aftaler, der skal erstatte landbrugene for det værditab, de får, når afgrøder ikke længere må sprøjtes i BNBO. Fra mange af vores konventionelle og økologiske landmænd oplever vi en stor utålmodighed efter at blive kontaktet om indgåelse af en aftale, siger viceformand for Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

Kommunerne, vandforsyningerne og lodsejerne skal nå i mål med den frivillige beskyttelse af områderne inden udgangen af i år. Ellers har et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der vil komme et generelt forbud mod anvendelsen af pesticider i områderne omkring drikkevandsboringerne.

Læs også