Kvægaflivning på marken uden dyrlægeovervågning

Siden januar 2021 har det været et EU-krav, at aflivning på marken af uhåndterbare slagtedyr skal være overvåget af en embedsdyrlæge. Det har skabt logistiske udfordringer og ekstra omkostninger for besætningsejerne, at både slagter og embedsdyrlæge skulle være til stede på samme tid, måske i et afsides græsareal langt fra alfarvej.

Det blev blandt andet påpeget af MF Erling Bonnesen (V) og lokale kødkvægavlere, da fødevareminister Rasmus Prehn (S) var inviteret på besøg i en midtfynsk kødkvægsbedrift i sommer. Siden har Fødevareministeriet arbejdet for en mulig lempelse af kravene.

Det har nu ført til, at der fremadrettet ikke er krav om overvågning af en embedsdyrlæge ved den såkaldte gårdslagtningsmodel. I denne model påtager et autoriseret slagteri ansvaret for slagtningen, og slagteriets embedsdyrlæge tilser dyret/dyrene indenfor 24 timer før slagtningen.

Endvidere bliver det nu muligt for privatpraktiserende dyrlæger at blive registreret som vagt-embedsdyrlæge. Dermed vil besætningens egen dyrlæge, som er vant til at komme i besætningen, kunne foretage denne kontrol indenfor de 24 timer, inden slagteren foretager markskydningen.

- Jeg er meget tilfreds med, at der fundet en løsning på dette problem for branchen, samtidig med kreaturerne kan ende deres dage uden stress og blive til kvalitetsbøffer i gårdbutikkerne til glæde for forbrugerne, og under hensyn til dyrevelfærden, påpeger Erling Bonnesen.        

 

Læs også