Noter Syd uge 25-2022

 

Verdensbanken lover støtte til øget fødevareproduktion

For at undgå global massesult og hungersnød annoncerer Verdensbanken nu, at den vil øremærke yderligere 12 milliarder dollar, svarende til 85 milliarder kroner til at øge fødevareproduktionen.

Det skriver The Guardian.

- Lande bør gøre en fælles indsats for at øge forsyningen af energi og gødning, hjælp landmænd med at øge beplantningen og afgrødeudbyttet og fjerne politikker, der blokerer for eksport og import, omdirigere fødevarer til biobrændstof eller tilskynder til unødvendig opbevaring, siger Verdensbankens præsident David Malpass, ifølge The Guardian.

Den nye finansiering skal foruden at øge fødevareproduktionen også øge gødningsproduktionen, lette handel med varer og støtte sårbare producenter. Verdensbanken annoncerede tidligere 18,7 milliarder dollar (132 milliarder kroner) i finansiering til projekter knyttet til fødevare- og ernærings-sikkerhedsspørgsmål i Afrika og Mellemøsten, Østeuropa og Centralasien og Sydasien.

Med den nye pose penge er den samlede sum til projekter over de næste 15 måneder på 30 milliarder dollar svarende til 212 milliarder kroner.

Man kan frit udveksle frø til ikke-kommercielt brug

Man kan frit handle med og udveksle frø, når det er til ikke-kommercielt brug.

Der er som udgangspunkt tale om ikke-kommercielt brug, hvis slutbrugeren er privat, altså ikke en virksomhed, eller brugen af frøene ikke er til erhvervsmæssig produktion. Frøsalg og udveksling af for eksempel grøntsagsfrø til privatpersoner er dermed ikke omfattet af reglerne, og der er således ikke krav om sortslisteoptagelse eller certificering.

Hvis man deler frø, skal man dog også være opmærksom på, at man ikke kommer til at bidrage til at udbrede uønskede plantesygdomme og skadedyr.

Vær opmærksom på, at hvis man som privatperson køber en plante eller et planteprodukt, herunder frø, i lande uden for EU, skal man sikre sig et officielt plantesundhedscertifikat fra afsenderlandet. Der vil ellers være tale om en ulovlig indførsel. Der er ingen bagatelgrænse eller undtagelser i forhold til at have for eksempel lidt frø i bagagen eller et æble i tasken. Det gælder også, hvis man har købt planter eller frø i lande uden for EU via internet.

Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Fem af Danmarks største fonde er gået sammen om finansieringen af et nyt forskningscenter, der har grøn omstilling af landbruget som hovedfokus. Det nye center, Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures – eller i folkemunde Land-Craft – er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Villum Fonden.

De fem fonde bevilger i alt op til 240 millioner kroner til Land-Craft-initiativet.

- Den grønne omstilling af landbruget kræver betydelige reduktioner af miljø- og klimabelastningen, men skal på samme tid også sikre mad til flere mennesker. Dette kan kun lykkes, hvis vi bedre forstår de processer, der betinger udledninger, og hvordan de spiller sammen i en landskabsmæssig sammenhæng, siger institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitetsammen, som sammen med Institut for Biologi også ved Aarhus Universitet vil være en del af det nye center sammen med institutter ved Københavns Universitet.

 

Læs også