Noter Nord uge 30-2022

Lemvig styrker undervisningen i klima og bæredygtighed

En nylig underskrevet samarbejdsaftale med projektet Den Grønne Rygrad er startskuddet til, at Lemvig Kommune de kommende år vil have særlig fokus på at skabe mere motiverende og praksisnær STEM-undervisning i folkeskolen med fokus på klima, teknologi og skole-virksomhedssamarbejde.

- At bygge bro mellem den faglige viden eleverne møder i klasseundervisningen, og hvordan den anvendes i praksis, er helt centralt for, at eleverne kan forstå, hvordan samfundets institutioner og virksomheder arbejder med klima og bæredygtighed. Virksomhederne sidder med en stor faglig viden indenfor deres felt, og det er spændende at være med til at styrke synergierne mellem folkeskolen og virksomhedernes fokus på klima- og bæredygtighedstemaer, siger Synnøve Kjærland, der er programchef for CONCITOs Klimaambassade, som sammen med »Haver til Maver« står bag Den Grønne Rygrad.

Lemvig Kommune har klare ambitioner om, at deltagelsen i Den Grønne Rygrad skal hjælpe lærerne i kommunen med at sikre overblik, sammenhæng og engagement i natur- og bæredygtighedsundervisningen, både i og udenfor klasselokalet.

Farmbrella kigger ind i tredje investeringsrunde

Farmbrella Group er efter to års vækst i fuld gang med at realisere målet om at blive et videnscenter og netværk for ejerledere og virksomheder i agrosektoren, og nu ser direktør Christina Yding Hahn Elgaard frem mod Aarhus-virksomhedens tredje investeringsrunde.

- Vi skal have et nyt hold af investorer med, og det bliver sidste gang, vi henter private investorer ind, og derefter er det fonde og venture capital, der skal være med til at skalere væksten i Farmbrella Group, siger Christina Yding Hahn Elgaard.

Siden 2020 har 20 investorer skudt omkring fire millioner kroner ind i udviklingen af Farmbrella Group. Penge, der bliver brugt på at udvikle kunstig intelligens, til udvikling af en Software as a Service platform, samtidig med at medlemsbasen er vækstet markant.

- Vi samler ganske enkelt agrosektorens aktører og hjælper dem med at tage datadrevne og ambitiøse beslutninger, fortæller Christina Yding Hahn Elgaard.

Landdistriktspuljen skal støtte områder med grøn energi 

Anden ansøgningsrunde af Landdistriktspuljen for 2022 er åbnet. 11,5 millioner kroner uddeles til forsøgsprojekter i områder med landvindmøller og solcelleparker, 5,8 millioner kroner til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker i landdistrikterne og 2,5 millioner kroner til projekter på de danske småøer.

Som noget særligt prioriteres denne efterårsrundes midler til forsøgsprojekter inden for temaet »Styrkelse af lokalsamfund i områder med landvindmøller og solcelleparker«. Det betyder, at midlerne skal være med til at kompensere for generne og samtidig styrke områderne, hvor der er etableret landvindmøller og solcelleparker.

Sådanne projekter kan for eksempel bestå i: Fællesarrangementer og identitetsskabende aktiviteter, som har til formål at samle lokalområdet eller skabe synlighed om stedets særlige kvaliteter. Det kan også være afskærmende beplantning, støjvolde- og støjreducerende hegn eller strategiske planer for udvikling af lokalsamfund, herunder planer for vedvarende energi, oplyser Indenrigs- og Boligministeriet.

Danish Agro og Møllerup Brands styrker satsning på plantebaserede fødevarer

Via datterselskabet Møllerup Brands, køber Danish Agro koncernen 100 procent af aktierne i Karlsens A/S. Karlsens A/S er specialiseret i at blande og pakke krydderier, bagepulver med mere til detailhandlen. 

- Via vores opkøb af Møllerup Brands i efteråret 2021 håndterer vores fødevaredivision en række danske, bæredygtige og plantebaserede fødevarer. Vi har indtil nu ikke kunne detailpakke produkterne selv. Med opkøbet af Karlsens A/S får vi helt nye muligheder, og vi kan sætte gang i vores planer om at udvide sortimentet med flere danske frø og kerner, siger formand for Møllerup Brands og koncernchef i Danish Agro, Henning Haahr.

Også adm. direktør for Møllerup Brands A/S, Ivan Noes, glæder sig over opkøbet:

- Møllerup Brands er på vej med et spændende plantebaseret sortiment med danskproducerede økologiske kerner og frø. Med opkøbet får vi stærke kompetencer indenfor udvikling og detailpakning med ombord. Sammen kan de to selskaber udnytte synergier indenfor både produktudvikling, markedsføring, distribution, salg og kvalitet. Det gør, at vi kan sikre et bredt plantebaseret sortiment til en konkurrencedygtig pris og kvalitet, siger han.

Grønt brændstof og biokul fra gylle og halm

Pyrolyse kan både reducere drivhusgasudledninger i landbruget gennem anvendelse af biokul og producere gas, som for eksempel kan omdannes til grønt brændstof. Teknologien har derfor et stort potentiale i den grønne omstilling af landbrugssektoren.

- Vi når ikke i mål på vores ambitiøse klimamål, hvis vi ikke får landbrugssektoren med på den grønne omstilling. Projekter, som dem, der nu får støtte, er et skridt i den rigtige retning – med pyrolyse kan vi bidrage til drivhusgasreduktioner og producere grønt brændstof på én og samme tid, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

I Finansloven for 2021 blev der afsat 200 millioner kroner til en tilskudsordning for udviklings- og demonstrationsprojekter inden for teknologier med stort reduktionspotentiale i landbruget.

- Pyrolyse af halm og gylle er banebrydende og har et stort potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk. Med den seneste landbrugsaftale blev vi enige om en historisk grøn omstilling af landbruget, og her er nye teknologier altafgørende. Vi står her med en teknologi, der både kan bidrage kraftigt til grøn forandring i landbruget og potentielt blive et nyt dansk vindmølleeventyr, siger landbrug- og fødevareminister Rasmus Prehn.

De udvalgte projekter er fra Frichs Pyrolysis, Dall Energy og Stiesdal A/S. Fælles for projekterne er, at de fokuserer på en markedsnær udvikling af teknologien. Samtidig ventes projekterne at bidrage med substantiel ny viden omkring hvordan både biokul og energiprodukterne kan anvendes. Projekterne står færdig i 2025.

Økologisk fødevaresalg stagnerer

For første gang i 18 år er væksten i økologiske fødevarer der bliver langet over disken i danske supermarkeder, været stagnerende.

Ifølge Jyllands-Posten har salget endda været faldende i 2021 for flere grupper af økologiske fødevarer som eksempelvis smør, brød, pasta, ris og pålæg.

Tallene bygger på tal fra Danmarks Statistik, der viser at salget  af økologiske varer i 2021 var på 15,98 milliarder kroner – marginalt mindre end i 2020.

Stagnationen menes ifølge flere eksperter at skyldes de kraftige stigninger på det seneste indenfor fødevareområdet.

Nordea slår sine landbrug- og fødevaresektorer sammen

Business Banking Danmark slår landbrugsområdet og sektorområde fødevarer sammen til én enhed med fokus på både landbrugssektoren og fødevareproduktion i Danmark, som kommer
til at hedde Nordea Agri & Food.
- Med sammenlægningen ønsker vi at skabe helhedsorienteret rådgivning for fødevare- og landbrugskunder. I takt med, at kravet om større transparens gennem hele fødevareværdikæden øges, er det endnu vigtigere for os som finansiel sparringspartner at være tæt på de ændrede markedsvilkår. Nordea Agri & Food vil kunne rådgive i hele værdikæden fra jord til bord, fortæller Morten Riget, landbrugsdirektør i Nordea.
Også den grønne omstilling er noget, Nordea gerne vil hjælpe deres kunder med.
- Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi får tænkt hele vejen rundt om både den enkelte landbrugskunde og fødevareproducent, da det er en stor omstilling, de står midt i. Her er der ikke kun brug for almindelige bankkompetencer – men ekspertise og indsigt i fremtidens fødevareproduktion, og det kommer vi i endnu højere grad til at kunne i Nordea Agri & Food, fortæller Morten Riget.

Vil hjælpe med faunastriber

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

Nu har den jyske energivirksomhed Strømlinet tilbudt at sponsorere projekter med seks kvadratmeter faubastribe for hver ny kunde, virksomheden får i 2022.

Strømlinet og Sagro vil nu arbejde sammen for at etablere de nye faunastriber de steder, hvor det naturmæssigt giver bedst mening, så fugle, insekter og pattedyr tilgodeses.

100 millioner kroner klar til bedre internet 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har netop afsat 100 millioner kroner til lokale bredbåndsprojekter. Det skriver Ritzau i en pressemeddelelse.

Bredbåndsprojekterne giver borgere, der bor i områder med dårlig internetdækning, mulighed for at søge om støtte til at få etableret højhastighedsbredbånd.

Og som noget nyt i år har enkeltstående adresser mulighed for at søge om puljen uden at skulle slå sig sammen med andre.

Danish Agro investerer i plantebaseret og økologisk fødevarevirksomhed

Danish Agro har indgået aftale om opkøb af 28 procent af aktierne i den plantebaserede fødevarevirksomhed Organic Plant Protein A/S. Selskabet, der ligger i Hedensted, producerer plantebaserede køderstatningsprodukter, der baserer sig på primært ærter og hestebønner. Danish Agro, der har et strategisk fokus på plantebaserede fødevarer, vil med investeringen gå endnu dybere i markedet for plantebaserede fødevarer.

Koncernchef Henning Haahr ser interessante perspektiver i aftalen.

- Danish Agro ønsker at være med til at udvikle fremtidens plantebaserede fødevarer. Organic Plant Protein har på få år skabt velsmagende plantebaserede produkter i høj kvalitet. Markedet for køderstatningsprodukter er i rivende udvikling, og jeg tror på, at vi kan være med til at hjælpe med at øge afsætning og kendskab til selskabets produkter. Samtidig vil det også betyde, at flere landmænd vil kunne lave endnu mere kontraktavl på blandt andet hestebønner og ærter via os,” siger han og fortsætter:

- Vi håber at kunne tage flere initiativer indenfor de plantebaserede fødevarer i den kommende tid. Efterspørgslen er der, og det er helt naturligt som en førende aktør indenfor vegetabilske afgrøder at tage vores del af ansvaret for denne udvikling.

Velkendte navne er klar til Agromek

Både mælke- og griseproducenter kan se frem til, at det igen bliver muligt at møde hinanden og deres samarbejdspartnere på Agromek. Og udstillerne glæder sig ikke mindre.

- Vi glæder os meget til igen at være på Agromek efter pausen på grund af covid-19. Det bliver rigtig godt igen at møde både eksisterende og kommende kunder i denne sammenhæng, siger DeLavals Sales territory manager for Danmark, Bjarne Ebbesen.

Han tilføjer, at virksomheden vil præsentere og fokusere på løsninger og rådgivning, som hjælper mælkeproducenter med at forbedre gårdens dyrevelfærd, rentabilitet, fødevaresikkerhed og arbejdseffektivitet på standen.

En anden udstiller, der ser frem til det personlige møde med landmændene, er Big Dutchman (Skandinavien) A/S.

- Vi ser altid meget frem til Agromek, da dette er en messe med både nationalt og internationalt islæt. Og for os giver dette en unik mulighed for at fremvise en masse af vores produkter for de mange besøgende. Verden er jo om noget i forandring, hvilket også kommer til at kunne ses på Agromek, hvor vi vil udstille nye produktområder, som vi ikke tidligere er så kendte for at tilbyde, siger salgschef for fodringssystemer til griseproduktionen Thomas Særkjær, Big Dutchman.

Læs også