Stemmer foderproduktionen overens med behovet?

Når 1. slæt græs til dyrene er i hus, opfordrer Velas til, at man overvejer, hvorvidt der så er foder nok - eller der er alt for meget.

- For meget foder er jo selvfølgelig et positivt problem, men det er dyrt at have foder liggende – og nogle tilfælde over flere år, påpeger rådgivningsselskabet i nyhedsbrevet Velas FlexNyt, hvor det påpeges, at en balle ensilage/wrap let kan koste 300–500 kr.

- I nogle tilfælde ser vi beholdninger, som kan række i flere år frem. Dels er det dyrt, og dels kan foder nok holde sig, men det bliver ikke bedre, jo længere det ligger.

Opfordringen fra Velas lyder derfor, at man forsøger at få produktionen til at passe med forbruget.

- Der må selvfølgelig gerne være en lille buffer. Sælg eventuelt overskuddet eller forsøg at få dyrene til at æde græsset på marken, når vinterfoderet er på plads. Det er langt det billigste, lyder anbefalingen i nyhedsbrevet.

Læs også