Dialogmøde med grøn dagsorden

SLF havde mandag 10. august 2020 inviteret lokalt valgte medlemmer af Folketinget fra de regeringsbærende partier til dialogmøde med repræsentanter fra landboforeningens bestyrelse. 

Socialdemokraterne Troels Ravn og Anders Kronborg samt Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) havde taget imod invitationen, og fra SLF deltog formand Christian Lund, Berith Nissen og Flemming Skov.

Her blev der blandt andet diskuteret corona, Brexit, biogastilskud, den nye CAP-reform, paragraf 3-arealer, efterafgrøder samt et forslag om, at unge førstegangsetablerende skal kunne opnå 85 procent realkreditbelåning fremfor de 60-70 procent nu.

Mødet sluttede med, at begge parter bekræftede, at det er en rigtig god idé at afholde denne type dialogmøder hvert halve-hele år, eller hvis der opstår et særligt behov.

- Samfundet er komplekst, og der skal tages mange hensyn for at finde en velafbalanceret vej frem. Og vi er indstillet på, at landbruget skal yde sit bidrag til dansk økonomi og den grønne dagsorden. Forudsætningen er dog, at vi hele tiden kan tjene penge på det, vi laver, sagde Christian Lund.

Læs også