bannerPos

Kraftig stigning i Kinas import af grisekød

Kinas import af grisekød. Kilde: Markedsnyt for Svinekød
04-08-2020 10:53

Kina har i første halvår af 2020 øget importen af svinekød markant. Fra dansk side er eksporten til Kina af fersk/frosset svinekød steget med 250 procent, viser nye tal.

Kinas import af grisekød er fortsat stærkt stigende. Det viser en officiel kinesisk handelsstatistik over den en kvartalsvise udvikling i Kinas import af grisekød opdelt på fersk/frosset grisekød  og biprodukter. Det skriver Markedsnyt for Svinekød, som udgives af L&F.

Stigningen har været markant i de seneste kvartaler. Stigningen skyldes først og fremmest en stigning for fersk/frosset grisekød. Men også importen af biprodukter er steget kraftigt i seneste kvartal, efter at have ligget mere stabilt de foregående kvartaler.

Kigger man på 1. halvår af 2020, så har Kina samlet importeret lige over to millioner tons fersk/frosset svinekød. I samme periode sidste år blev der importeret lidt over 800.000 tons. En stigning på over 150 procent.

Den kinesiske import af biprodukter er i 1. halvår af 2020 på 648.000 tons mod 492.000 i samme periode sidste år. En stigning på 31 procent.

Kæmpe stigning i dansk eksport til Kina

Fra Danmark er importen til Kina også i første halvår af 2020 steget med massive 250 procent i forhold til samme periode i 2019, når det kommer til fersk/frosset grisekød. For biprodukter er stigningen 16 procent.

Kina har i første halvår af 2020 importeret 180.000 tons fersk/frosset grisekød fra Danmark mod 51.000 i samme periode sidste år. Kineserne har også købt 80.000 tons biprodukter i Danmark mod 69.000 tons i samme periode sidste år. 

Danmark er det land i verden, der målt på mængder har den femte største eksport til Kina af fersk/frosset svinekød, kun overgået af USA, Spanien, Tyskland og Brasilien.

egeBedre resultater for økologiske landbrug

I 2019 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er udtryk for en betydelig fremgang i forhold til 2018, men dog lavere end resultaterne i 2016 og 2017, viser en opgørelse hos Danmarks Statistik.

Fødevarestyrelsen kontrollerer rengøring af 300 lastbiler

Fund af afrikansk svinepest i Tyskland har gjort grundig rengøring af de lastbiler, der krydser den danske grænse, vigtigere end nogen sinde. Det næste halve år kontrollerer Fødevarestyrelsen mere end 300 lastbiler.

Minister, skift spor

Regeringens krav om, at landmændene også til næste år skal så efterafgrøder i minimum samme omfang som i år for at nedbringe kvælstofudledning til vandmiljøet, møder kritik hos landboforeningen Vestjysk, som foreslår, at fødevareminister Mogens Jensen skifter spor i kvælstof-politikken og i stedet griber til andre virkemidler.

Pladsen til solcelle-anlæg strammer til

Særligt i landområderne omkring de store byer bør lodsejere, der er interesseret i at opsætte solceller, sætte i gang nu, siger rådgiver. Han vurderer, at Danmarks behov for solenergi ser ud til at være opfyldt i 2025.

Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.
Side 1 af 1931 (38602 artikler)Prev1234567192919301931Next