Kraftig stigning i Kinas import af grisekød

Kina har i første halvår af 2020 øget importen af svinekød markant. Fra dansk side er eksporten til Kina af fersk/frosset svinekød steget med 250 procent, viser nye tal.

Kinas import af grisekød er fortsat stærkt stigende. Det viser en officiel kinesisk handelsstatistik over den en kvartalsvise udvikling i Kinas import af grisekød opdelt på fersk/frosset grisekød  og biprodukter. Det skriver Markedsnyt for Svinekød, som udgives af L&F.

Stigningen har været markant i de seneste kvartaler. Stigningen skyldes først og fremmest en stigning for fersk/frosset grisekød. Men også importen af biprodukter er steget kraftigt i seneste kvartal, efter at have ligget mere stabilt de foregående kvartaler.

Kigger man på 1. halvår af 2020, så har Kina samlet importeret lige over to millioner tons fersk/frosset svinekød. I samme periode sidste år blev der importeret lidt over 800.000 tons. En stigning på over 150 procent.

Den kinesiske import af biprodukter er i 1. halvår af 2020 på 648.000 tons mod 492.000 i samme periode sidste år. En stigning på 31 procent.

Kæmpe stigning i dansk eksport til Kina

Fra Danmark er importen til Kina også i første halvår af 2020 steget med massive 250 procent i forhold til samme periode i 2019, når det kommer til fersk/frosset grisekød. For biprodukter er stigningen 16 procent.

Kina har i første halvår af 2020 importeret 180.000 tons fersk/frosset grisekød fra Danmark mod 51.000 i samme periode sidste år. Kineserne har også købt 80.000 tons biprodukter i Danmark mod 69.000 tons i samme periode sidste år. 

Danmark er det land i verden, der målt på mængder har den femte største eksport til Kina af fersk/frosset svinekød, kun overgået af USA, Spanien, Tyskland og Brasilien.

egeLæs også