Udgraver til nyt frysehus i Thisted

Udgravningen til Ticans nye frysehus, der er på 1.400 m2, er i gang.

Det opføres som en tilbygning til slagteriet og kommer til at øge indfrysningskapaciteten med 300 tons pr. døgn, skriver slagteriet i et nyhedsbrev.

- Det nye frysehus placeres på en del af det areal, som Tican har tilkøbt på Strandvejen i Thisted. Udgravning til byggeriet er i gang, og frysehuset forventes at kunne tages i brug senest til august, fremgår det.

Slagteriet i Thisted har hidtil købt frysekapacitet »ude i byen«, blandt andet i Hanstholm, og vil fortsat have behov for det, efter det nye frysehus bliver taget i brug. Behovet for frysekapacitet er imidlertid større, end hvad der er af tilgængelig kapacitet i øjeblikket blandt andet forårsaget af den betydelige eksport til Kina. Dertil kommer, at der vil være nogle logistiske fordele ved at have en god del af frysekapaciteten tæt på, hvor grisene slagtes og opskæres.

Tican har i løbet af de seneste måneder fjernet i alt 28 ejendomme på Strandvejen, efter at disse ejendomme blev opkøbt for nogen tid siden. Det tilkøbte areal er således væsentligt større end det, der nu vil blive disponeret til frysehuset, men der er ikke for nuværende yderligere planer for anvendelse af dette areal, oplyser Tican.

Læs også