Webinar om antibiotikaforbrug og resistens

I uge 47 løber den internationale antibiotikauge af stablen for at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika.

Den 18. november er det også Europæisk Antibiotikadag, som ligeledes sætter fokus på bedre kendskab til antibiotikaresistens for både sundhedsprofessionelle og borgere, og samme dag inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram Danmap til et webinar om antibiotikaforbrug og resistens i Danmark.

På webinaret vil de vigtigste resultater fra den årlige Danmap-rapport blive gennemgået.

Rapporten opgør forbruget af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark for 2019. 

Det er specialkonsulent Birgitte Borck Høg, DTU Fødevareinstituttet, der vil tale om antibiotikaforbruget til dyr og antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i fødevarer. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Læs også