Landbrugsstyrelsen opretter ny enhed for Svig & Omgåelser

Landbrugsstyrelsen i Augustenborg får den 1. maj en enhed for Svig & Omgåelser. Det sker i kølvandet på Rigsrevisionens kritik af blandt andet den uretmæssige støtte, landbrug med flere CVR-numre fik tildelt.

Med virkning fra 1. maj opretter Landbrugsstyrelsen i Augustenborg en ny enhed for Svig & Omgåelser.

Den nye enhed oprettes i kølvandet på Rigsrevisionens kritik af Landbrugsstyrelsen og støtte, der er givet til landbrug med flere CVR-numre, samt fødevareministerens efterfølgende udmelding om, at der bliver ryddet op og strammet op.

I den forbindelse er der nu udviklet og implementeret en ny model for kontrol af »omgåelse«, som Landbrugsstyrelsen kalder det i en stillingsannonce, hvor de søger en chef til den nye enhed.

Ansvarsområde

Modellen indebærer blandt andet, at de bagvedliggende ejerforhold kontrolleres for alle ansøgere, og de ansøgere, hvor der konstateres komplicerede ejerforhold, undersøges nærmere. Den nye chef vil få ansvar for, at nye udvidede krav i forordningerne for næste programperiode til betalingsorganers svigbekæmpelse sker, således at styrelsen efterlever alle krav til bekæmpelse af svig med EU-midler, herunder at styrelsen i implementering, sagsbehandling og kontrol forholder sig til risikoen for svig.

Enheden oprettes i forbindelse med en organisationsændring, hvor der også oprettes en ny vicedirektørstilling med ansvar for området Jura & Kvalitet.

Læs også