2018 var et dårligt år for økologer

2018 var på mange måder et udfordrende år for danske landmænd, og nu viser nye tal, at økologiske bedrifter ikke gik ram forbi med halverede driftsresultater.

Efter fire år med konstant forbedret økonomi gik det den gale vej for indtjeningen hos de økologiske landbrug i 2018. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Således blev driftsresultatet i 2018 på 462.000 kroner før ejeraflønning, og det er mere end en halvering i forhold til succesåret 2017, hvor det tilsvarende tal var 1,1 millioner kroner.

Flere bedrifter

Årsagen til nedgangen i driftsresultatet skyldes efter alt at dømme, at antallet af økologiske bedrifter er steget ganske kraftigt de senere år takket være tilskuddene til økologiske omlægninger.

 I 2018 var der 626 omlagte økologiske heltidslandbrug. Når det ses som en andel af alle 9.563 heltidslandbrug svarer det til syv procent., hvilket er en stigning i forhold til 4,8 procent ti år tidligere, skriver Danmarks Statistik

Der er flest økologiske landbrug med mælkeproduktion med i alt 351 bedrifter. Det er cirka ti procent mere end i 2017, og da bedrifterne også blev større i gennemsnit, betød det en betydelig stigning i den økologiske mælkemængde.

I 2018 faldt den konventionelle mælkepris med 10 øre til 2,65 kr. pr. kg. Denne prisrelation betød, med en økologisk merpris på cirka 75 øre pr. kg, at driftsresultaterne var ganske lige for konventionelle og økologiske mælkeproducenter i 2018 efter nogle år med bedre resultater for økologerne.

Læs også