Økologer inviteres til stor plantedag ved Roskilde

Økologisk Plantedag 2021 holdes tirsdag den 8. juni i markerne hos Roskilde Tekniske Skole, hvor der vil være spændende forsøg og demonstrationer.

Markerne hos Roskilde Tekniske Skole danner igen i år rammen for Økologisk Plantedag – her fra en af de foregående år. Deltagerne på Økologisk Plantedag indledes i to hold, som begynder henholdsvis klokken 9.30 og 11.30.

Tirsdag den 8. juni holder Økologisk VKST den store, årlige dag for økologer, og ligesom de foregående år afvikles Økologisk Plantedag rundt om i markerne hos Roskilde Tekniske Skole på Ledreborg Allé 20 ved Roskilde, som danner rammen for Økologisk Plantedag.

Der bliver traditionen tro også spændende forsøg og demonstrationer at kigge på – blandt andet med fokus på dyrkning af bælgsæd til konsum.

Arrangementet afvikles naturligvis med hensyntagen til gældende »corona-retningslinjer«, og det kræver forhåndstilmelding for at deltage i plantedagen. Tilmelding er via først-til-mølle-princippet – dog senest torsdag den 3. juni.

To hold med samme program

Økologisk Plantedag 2021 foregår i to hold, som begynder henholdsvis klokken 9.30 og klokken 11.30. Programmet for de to hold er identisk og varer i tre timer.

Der er undervejs flere forskellige emner, og et af punkterne handler om startgødning, og det er med fokus på blandt andet forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg.

Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder er også på programmet, og der vil også være fokus på afskallet havre til foder – herunder forskellige sorter og gylleniveauer.

Deltagerne kan også se frem til »Sort it out«, hvor der bliver afprøvning af ærte- og hestebønnesorter til konsum.

Det bliver også tid til at se nærmere på ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer, og det er med både radrenser og lugerobotten Farmdroid, oplyser arrangørerne fra Økologisk VKST.

Læs også