Innovationscenter for økologisk landbrug tager næste vigtige skridt

Der er nedsat en bestyrelse for det nye innovationscenter, der gennem viden og innovation skal være med til at udvikle og styrke Danmarks position som førende økologi-nation.

Den 1. juli 2021 er Innovationscenter for Økologisk Landbrug etableret formelt, og bestyrelsen er også på plads.

Det er Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, der står bag centeret, og dermed samler kræfterne i form af innovationsmedarbejderne i de nuværende Seges Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling. 

Målet er at skabe en endnu stærkere økologisk landbrugsproduktion i Danmark og derigennem fastholde den danske position som verdens førende økologi-nation.

Bestyrelsen består af   

  • Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening
  • Hans Erik Jørgensen, formand i Landbrug & Fødevarer Økologi
  • Helle Borup Friberg, direktør i Økologisk Landsforening
  • Ejnar Schultz, direktør i SEGES
  • Tom Heron, direktør for bæredygtighed i NIRAS
  • Jakob Sehested, centerleder i ICROFS
  • Lisbeth Frank Hansen, økologikonsulent
  • Brian Fruergaard Roed, landmand
  • Ole Nørby, landmand
  • Kirsten Lund, økologichef i Landbrug & Fødevarer er tilknyttet bestyrelsen som fagekspert.

Bestyrelsen vil konstituere sig med formand og næstformand på førstkommende møde.

Center for Økologisk Landbrug får til huse i Agro Food Park i Aarhus, hvor også Økologisk Landsforening og Seges har til huse. 
 

Læs også