Årsmøde satte økologien i centrum

Det handlede om fastholdelse og fremtidig udvikling, da NF Plus, Agri Nord og LandboNord holdt Økologi Årsmøde.

Årsmødet, der var arrangeret af LandboNord, Agri Nord og NF Plus, begyndte med rundvisning i Kornets Hus og på Aurion. De godt 50 deltagere kunne nyde en lækker middag, som blandt andet bød på salater med forskellige kornarter.

Godt 50 mennesker var mødt op i Kornets Hus ved Hjørring, da NF Plus, Agri Nord og LandboNord havde inviteret til Økologi Årsmøde 2022, Et arrangement, som på grund af corona, var blevet skubbet fra januar til nu.

Eftermiddagen startede med et par rigtig spændende rundvisninger. En i kornets Hus og en ved Aurion. Her kunne deltagerne sagtens fornemme, at de var landet et både imponerende og spændende sted med mange interessante aktiviteter.

Protein til konsum

Bjarne Hansen, kornansvarlig hos Aurion, fortalte om trenden indenfor plantebaseret protein til konsum.

- Hvad er det, forbrugerne vil fremadrettet, og hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor i marken? Vi skal lære, hvordan vi skal lave markarbejdet for at kunne reducere ukrudt og også få afgrøden ind uden sten, da det er afgrøder, som gror tæt ved jorden, forklarer Jan Røge Lund, planteavls- og økologikonsulent, som også deltog i årsmødet.

Men hvornår skal man gå i gang med at dyrke linser og bønner?

- Forbruget stiger, men der er ikke ret mange tons i det endnu, og så er det med at være med på det rette tidspunkt – og hverken være på bagkant eller på forkant og risikere ikke at kunne sælge det, forklarer Jan Røge Lund.

Nye regler

Thor Bjørn Kjeldbjerg, fagchef for økologi ved LandboNord, gennemgik de nye økologiregler.

Fra 2022 skal man have 20 procent kvælstoffikserende afgrøder i sit sædskifte og 50 procent kulstofbindende afgrøder i sit sædskifte.

- Og hvis man vil bruge ikke-økologisk gødning, skal man kunne dokumentere behovet. Vi ved endnu ikke, hvordan Landbrugsstyrelsen vil forholde sig til de forskellige argumenter, som vi bruger med hensyn til for eksempel klima. Så det er stadig meget nyt, forklarede Jan Røge Lund.

Eco-Sceme og vedvarende græs

I 2023 forsvinder betalingsrettighederne generelt, og for økologer vil man blive sidestillet med konventionelle med hensyn til MFO, miljøfokusområder, som kommer til at hedde Eco-Scheme.

- Det kommer til at betyde, at økologerne skal finde fire procent af deres omdriftsareal, som skal tages ud af drift. Det har økologerne indtil nu været fri for. Men det er værd at bemærke, at det er omdriftsjord, det vil sige, at der er en problematik i, at hvis man har vedvarende græs, som man pløjer i år, bliver det omdrift. Det vil altså sige, at man skal pløje det i år, for at det er i omdrift og kan tælle med i de fire procent, som skal tage ud i 2023.

I Danmark er der kvote for vedvarende græs.

- Og lægger man om i år, forsvinder arealet i vedvarende græs. Og her er der en udfordring i det her med, om det bliver på landekvoteplan eller på bedriftsplan, at man skal udlægge noget til vedvarende græs, det ved vi ikke.

- Der er nogen, der har for eksempel 25 hektar, som de siger, det kan ikke betale sig at dyrke, så det har vi bare lagt ud i vedvarende græs, vi har ikke engang brugt det som brak, fordi vi er økologer, men for at kan få det ind i den her Eco-Schemes-ordning, så skal det være i omdrift, og så skal det altså pløjes.

Biogassituationen

Karl Jørgen Nielsen, projektleder ved PlanEnergi, fortalte om biogassituationen i den nordlige del af landet i forhold til økologer.

- Der er ingen tvivl om, at der savnes nogle biogasanlæg i den nordlige del af landet, som vil opfylde betingelserne for at kunne aflevere konventionel gylle til økologer, forklarer Jan Røge Lund.

Debatten ved årsmødet bar præg af en stor interesse for især nye regler og situationen omkring biogas.

Forsyningssikkerhed

Økologikonsulent Peter Skov Jensen, Agri Nord, gjorde deltagerne klogere på udfordringerne med proteinafgrøder som raps, hestebønner, lupiner og ærter, mens Bjarne Kjærgaard fortalte om fodersituationen i et trængt marked.

- Vi har gennem de sidste 20 år troet på, at vi kunne handle med hele verden, og det kan vi ikke nu, fortæller Jan Røge Lund.

Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen ved Landbrug & Fødevarer holdt et indlæg om aktuelt nyt og kom blandt andet også ind på foderforsyningen. Han talte også om ønsket om at fordoble det økologiske areal i løbet af ti år og om afsætning.

De godt 50 deltagere kunne nyde en lækker middag, som blandt andet bød på salater med forskellige kornarter.

Læs også